Studentropet

Er det for mange studenter?

For å ivareta politiets beredskap og befolkningens trygghet, ønsker regjeringen å videreføre opptaket på 720 studenter til Politihøgskolen også i 2016.

Nytt styre, nye bevilgninger, nye muligheter?

Vi i lokallaget PF-studentene har nå fått nytt styre. Hele 8 av 12 tillitsvalgte er nyvalgt for året. Det er positivt med friske krefter, og samtidig er vi takknemlige for den jobben det tidligere styret har gjort.

Førstehjelp i utdanningen

Samfunnet har forventinger til at politiet skal kunne bidra med hjelp til syke og skadde personer. Jeg ønsker derfor å rette fokus mot et av områdene i politiutdanningen som etter mitt syn er mangelfullt.

Til toppen