Studentropet

Er det for mange studenter?

For å ivareta politiets beredskap og befolkningens trygghet, ønsker regjeringen å videreføre opptaket på 720 studenter til Politihøgskolen også i 2016.

Nytt styre, nye bevilgninger, nye muligheter?

Vi i lokallaget PF-studentene har nå fått nytt styre. Hele 8 av 12 tillitsvalgte er nyvalgt for året. Det er positivt med friske krefter, og samtidig er vi takknemlige for den jobben det tidligere styret har gjort.

Til toppen