Politiforum...

- Utgis av Politiets Fellesforbund.

- Utkommer i et opplag på 20.000 eksemplarer 11 ganger i året.

- Er Norges største uavhengige politimagasin.

- Er redaksjonelt uavhengig.

- Når 97 prosent av alt politiutdannet personell, deriblant mange av politiets innkjøpere og ledere.

- Skal være et ledende forum for norsk kriminalpolitisk debatt.

- Normalt på 52 eller 56 sider, stiftet og gjennomgående fire farger.

Kontakt oss

  • Post- og besøksadresse: Politiforum, Gjerdrums vei 4, 0484 Oslo.
  • Telefon: 23163100.
  • Adresseendring: Send din nye adresse til [email protected].
  • Årsabonnement koster 750 kroner
Powered by Labrador CMS