STUDENTROPET

La oss fargelegge politiet og de norske gatene!

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Det er 53 år siden Stonewall-opprøret og 50 år siden opphevelsen av straffeloven §213, den såkalte «homoparagrafen». Det er sommer, og vi er godt i gang med feiringen av Pride rundt om i landet. I skrivende stund er det enda noen uker til Oslo Pride. Jeg håper at det ble storslått feiring, med mange uniformerte polititjenestepersoner deltakende i paraden.

Bakgrunnen for dette studentropet er at Fri Rogaland i april vedtok at uniformert politi ikke var ønsket i deres Pride-parade i Stavanger. Det skapte store reaksjoner, som endte med at Fri Rogaland trakk vedtaket tilbake. Formålet med vedtaket var å trekke frem deres bekymring rundt skeives opplevelser med politiet. Jeg er ikke uenig i at dette er en reell problematikk, men jeg er sterkt uenig i fremgangsmåten.

Politiets bidrag i Pride-feiringer er viktig av flere årsaker. Det er viktig for politiet å vise sitt mangfold, men også for å tydeliggjøre ønsket om å utvide mangfoldet i etaten. Det handler om rekruttering av fremtidige politistudenter, for at politiet skal kunne gjenspeile samfunnet på best måte.

Politiets deltakelse i Pride er også viktig for arbeidsmiljøet innad i politiet. På denne måten bygger vi en politikultur basert på politiets verdier om å vise respekt, åpenhet og likeverdighet. Politiets deltakelse styrker tilliten til politiet, og demokratiet i Norge. Pride er gode arenaer for å vise utsatte for hatkriminalitet at de er respektert og verdsatt. Samfunnet er i stadig endring.

Hatkriminalitet er et viktig og prioritert kriminalitetsområde i politiet, hvor også lovendringen er i stadig utvikling for å beskytte flere grupper som tidligere ikke var beskyttet av lovgivningen.

I Norge har vi ett politi, og det er for alle. Som politi skal vi blant annet anerkjenne mangfold og behandle alle likt. Dersom dette ikke er tilfellet er det enda viktigere at vi samles, blir kjent og ufarliggjør politiets rolle for lettere å drøfte problemer og utfordringer knyttet til tema. Det er også viktig for politiet å vise publikum og fremtidige politistudenter at vi støtter Pride-feiringen og det viktige arbeidet Foreningen Fri gjør.

Still opp i Pride-feiringen for å feire det vi har oppnådd, men ikke glem å sette fokus på det vi fortsatt kjemper for.

Min oppfordring er: Still opp i Pride-feiringen for å feire det vi har oppnådd, men ikke glem å sette fokus på det vi fortsatt kjemper for. Still opp i uniform på din nærmeste Pride-feiring. Og til alle studenter, det er ikke for sent! Ta kontakt med nærmeste politistasjon i en av byene det feires Pride i, hør hva de skal delta på, og om du kan få være med.

Ha fantastiske Pride-feiringer, alle politikollegaer!

Powered by Labrador CMS