Marcus Hagen, avtroppende styremedlem, PF Politistudentene.
Marcus Hagen, avtroppende styremedlem, PF Politistudentene.

STUDENTROPET:

Verdien av engasjement

Mange av mine medstudenter har uttrykt sin misnøye med PHS, men uten å forsøke å gjøre noe med problemene.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

I skrivende stund nærmer mitt siste årsmøte i PF Politistudentene seg. Jeg kjenner på en stor takknemlighet som jeg ønsker å uttrykke. PF har vært en organisasjon som har tatt imot med åpne armer, og som jeg anbefaler alle studenter å involvere seg i. Målet med dette Studentropet er å inspirere andre studenter til å engasjere seg og ta del i et viktig og lærerikt arbeid.

Etter å ha fullført tre fantastiske år ved Politihøgskolen (PHS) i Oslo, sitter jeg igjen med mange fine opplevelser, kunnskap og gode vennskap. Samtidig var årene ved PHS på ingen måte problemfrie år uten frustrasjon. Dette tror jeg mange kjenner seg igjen i. Grunnet flere semestre og år med en pandemi, har utfordringene og frustrasjonene stått i kø.

Mange av mine medstudenter har uttrykt sin misnøye med PHS, men uten å forsøke å gjøre noe med problemene. Det å være engasjert i PF gav meg muligheten til å påvirke de tingene som skapte utfordringer. Prosessene ga meg ofte ny innsikt som igjen reduserte frustrasjonen. I mange av sakene var PFs deltakelse helt avgjørende for resultatet. Noe av det mest givende for meg var å hjelpe medstudenter i vanskelige og sårbare situasjoner, noe vi har flere eksempler på.

Det er på sin plass å takke alle i studentstyret. Gjennom diskusjoner, latter, engasjement, reiser og samtaler har jeg fått lov til å bli kjent med 14 fantastiske mennesker i løpet av to år. Dette er en gruppe mennesker som til sammen har bred erfaring, og som gledelig har delt av sin kunnskap. Det er motiverende å møte studenter fra alle årskull og fra andre studiesteder. Det å få et innblikk i deres hverdag er viktig. Spesielt ønsker jeg å trekke frem nestleder Erlend og sekretær Jørgen for stor hjelp, da jeg som fersk kom inn i styret som leder for to år siden. Det siste året har Josefine ledet styret på en inspirerende og engasjerende måte.

I det videre må jeg takke sentrale personer i PF for tålmodigheten, all hjelp og gode samtaler. PF har vist seg å være en organisasjon som er interessert i vår stemme. De har gjennom to år etterspurt våre tanker om sentrale temaer. Takk for opplæring og oppfølging når vi har stått i utfordrende situasjoner. Takk for det arbeidet som blir gjort i prosessen med å få flere nyansatte i faste stillinger.

Til slutt ønsker jeg kommende studenter i PF Politistudentene masse lykke til. Dere har mye læring, nye vennskap og gode minner i vente.


Powered by Labrador CMS