STUDENTROPET

Bør opptakskravene til Politihøgskolen revurderes?

Politiutdanningen er en krevende utdanning. Det er likevel liten grunn til å tro at en må være akademiker eller teoretiker for å komme seg gjennom studiet, og faktisk lære yrket.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

I nærmere 100 år har det vært et klart flertall av mannlige studenter på PHS. I 2019 skjedde det uforventede, og det ble plutselig et flertall av kvinnelige studenter. Dette har fortsatt jevnt siden, og PHS har nå 60 prosent kvinnelige studenter.

Personalrapporten for politiet fra 2017 viser at kvinneandelen blant politistillingene var 31,4 prosent i 2017. Dette kan ha økt noe de siste årene, men det er fremdeles en skjevbalanse i kjønnsfordelingen, spesielt i operative stillinger.

Dersom økningen vi har sett de siste årene fortsetter, kan det være et aktuelt framtidsscenario med flertall av kvinner i etaten. Et flertall av kvinner kan by på utfordringer, slik det byr på utfordringer med et flertall av menn. Min oppfatning er at de fleste er enige om at det burde være likevekt mellom kjønnene, både i patruljebilen og på kontoret.

Grunnen til at det er så stort flertall av kvinnelige studenter, er fokuset på karakterer i opptaket. Det er så stor konkurranse at karaktersnittet er skyhøyt. Jenter har som regel et høyere snitt enn gutta, og da reflekteres det i studentmassen på PHS når opptakskravene har hovedvekt på karakterer. Hvor mange gode, potensielle politibetjenter – uavhengig av kjønn – er det ute i samfunnet, som ikke har mulighet til å komme inn fordi de ikke er i toppen av karakterskalaen på hvert eneste fag de tar?

Hvor mange av de som sitter på en fast stilling i etaten hadde kommet inn på PHS med dagens krav? Til tross for at svaret her kan være et klart mindretall, betyr ikke det at de hadde et dårligere utgangspunkt for å bli gode politibetjenter. I flere tiår har PHS utdannet studenter til gode politibetjenter, uten at det har vært stilt krav om karaktersnitt på 5,5. Politiet skal gjenspeile samfunnet, men vil samfunnet gjenspeiles når kun en liten andel av befolkningen har et karaktersnitt tilsvarende kravene?

LES OGSÅ: PHS avlyser fysiske opptaksprøver: - Bør være et krav å gjennomføre testene når unntakstilstanden er over

Politiutdanningen er en krevende utdanning. Det er likevel liten grunn til å tro at en må være akademiker eller teoretiker for å komme seg gjennom studiet, og faktisk lære yrket. Samhandling med andre, kommunikasjonsferdigheter og «sosiale antenner» reflekteres ikke i karakterer. Et større fokus på slike ferdigheter kunne åpnet for et bredere spekter av studenter, som likevel er å anses som egnet for studiet, og et fremtidig yrke innenfor politiet.

Kan det tenkes at opptakskravene burde revurderes, slik at samfunnet faktisk gjenspeiles – ikke bare med tanke på kjønnsfordelingen, men også minoriteter, kulturer og religioner?

LES OGSÅ: Poenggrensen for å komme inn på Politihøgskolen øker for andre år på rad

Powered by Labrador CMS