Dialog og samarbeid

Dialog og samarbeid. To viktige ord i politietaten.

Publisert Sist oppdatert

Man må kunne føre en god dialog med både publikum og kollegaer, og samarbeid er ofte nøkkelen til suksess. Disse to ordene er også sentrale for oss i PF-studentene når vi nå skal arbeide for våre medstudenter. For å kunne arbeide for våre kollegaer, må vi også kunne samarbeide. Og jo bedre vi samarbeider, jo sterkere står vi i det å nå et felles mål.

Derfor har vi i PF-studentene nå i starten av året fokusert på samarbeid med studentrådene og ledelsen ved Politihøgskolen (PHS). Våre tillitsvalgte ved skolene gikk tidlig i dialog med studentrådene. Selv har jeg vært i kontakt med studentrådslederne. PF-studentene og studentrådene har et felles mål: Gjøre hverdag og studieløp god for politistudenter. Med samarbeid og dialog kan vi nå langt i vårt felles mål.

I oktober hadde PF-studentene møte med PHS-rektor Nina Skarpenes. Det er godt å se at PHS har en ledelse som er opptatt av å prøve å skape det beste studietilbudet mulig. Vi studenter og ledelsen ved PHS er ikke alltid enige om alt. Som student mener man ofte at man heller bør vektlegge andre fag, ha en annen balanse mellom fagene, eller ha andre vurderingsformer for fagene. Som ledelse av en skole prøver man på sin side å finne rom for hvert fag samtidig som et budsjett skal gå opp.

Det er viktig at vi studenter sier i fra. Hva er bra med vår utdanning? Hva kan bli bedre? Vi i PF-studentene jobber sammen med studentrådene for å føre en konstruktiv dialog rundt utdanningsløpet. Vi tar opp det studentene mener må gjøres bedre. Samtidig må vi ikke glemme hvor bra studie vi har, og hvor god kvalitet det er på norske politifolk.

Ny politihøgskole i Oslo har også vært tema denne måneden. Nåværende skole er gammel og ikke dimensjonert for nærmere 700 studenter. Dette fører til at skolen må leie rom hos blant annet Chateu Neuf og Majorstua skole. Slik skaper frustrasjon blant studenter og ansatte ved PHS i Oslo. Trange forhold skaper et dårlig klima på mange måter.

Til slutt vil jeg minne mine medstudenter om å bruke studiebarometeret. Hva mener du som politistudent om studiekvaliteten ved PHS? Vi politistudenter er engasjerte sjeler med mange meninger. Bruk engasjementet og si din mening på studiebarometeret!

God Movember!

Powered by Labrador CMS