Politistudenter i Østfold på skytetrening.

STUDENTROPET

Fremtidens politi vil være bevæpnet

En beslutning om å bevæpne norsk politi, vil bryte en årelang tradisjon om at norsk politi skal være ubevæpnet. Beslutningen skal derfor basere seg på kunnskap og fakta, ikke følelser og meninger.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Om norsk politi skal være bevæpnet eller ikke, er et brennhett tema. Både blant befolkningen, politiet og politikerne. Maktmiddelutvalget har sett på politiets samlede bruk av maktmidler, og flertallet i utvalget anbefaler en fast bevæpning av norsk politi.

Selv om flertallet ønsker en fast bevæpning, så er meningene delte og dette skal vi ha respekt for.

En undersøkelse gjort av Politiets Fellesforbund viser at 85 prosent av deres medlemmer, på lik linje som flertallet i maktutvalget ønsker en fast bevæpning av politiet i Norge. Selv om flertallet ønsker en fast bevæpning, så er meningene delte og dette skal vi ha respekt for.

Som student ved Politihøgskolen er kompetanse og ferdigheter om bruk av våpen en del av utdanningsløpet. Allerede innledningsvis i andre studieår skal ulike kurs gjennomføres, før man i slutten av tredjeåret skal ha en godkjenningsprøve på både enhånds- og tohåndsvåpen.

Dette fordi man allerede fra dag en etter endt utdanning, kan bli sendt på væpnede oppdrag – som i verste tilfelle kan ende i tap av menneskeliv.

Allerede som førsteårsstudenter ble vi bedt om å reflektere over dette, og det var da jeg for første gang forsto alvoret av yrket jeg nå var på vei inn i. Vi ble fortalt historier fra operativt personell (gatepoliti) om terror, gjengkriminalitet, skyting på offentlig plass og psykisk syke mennesker med stort voldspotensiale.

Vi har alle sett på TV, fra da vi var små, hvor alvorlige situasjoner politiet i den fiktive verden havnet i. Lite visste jeg at oppdragene politiet i den virkelige verden må håndtere, til tider kan være minst like farlige og krevende.

På grunn av samfunnsutviklingen vi i dag ser, har jeg over tid innsett at det ikke lenger er tvil om politiet i Norge skal bli bevæpnet, men heller når. En del av refleksjonen min som student har vært å ta stilling til om jeg selv ønsker å være bevæpnet den dagen jeg er ferdig utdannet.

Noen tanker jeg har gjort meg er at jeg ikke ønsker å havne i en situasjon hvor politiet ikke evner å beskytte borgerne, samfunnet eller oss selv mot en akutt trussel – fordi vi ikke har tilgang til verktøyet som kan være absolutt nødvendig i gitte situasjoner.

Jeg ønsker at alle verktøy som kreves for å utføre samfunnsoppdraget vi er satt til å gjøre til enhver tid skal være tilgjengelig.

Jeg ønsker at alle verktøy som kreves for å utføre samfunnsoppdraget vi er satt til å gjøre til enhver tid skal være tilgjengelig.

En beslutning om å bevæpne norsk politi, vil bryte en årelang tradisjon om at norsk politi skal være ubevæpnet. Beslutningen skal derfor basere seg på kunnskap og fakta, ikke følelser og meninger. Rapporten fra maktmiddelutvalget – som er basert på kunnskap og fakta – tilsier at tiden er inne. Det er ingen tvil om at Norge aldri har vært nærmere en fast bevæpning av politiet enn nå. Jeg håper bare det skjer i forkant, og ikke i etterkant av «spiker`n i kista». Vi skal jo tross alt jobbe proaktivt fremfor reaktivt.

Powered by Labrador CMS