Dagens styre i PF Politistudentene.

STUDENTROPET

Hvorfor bør akkurat du engasjere deg i PF Politistudentene?

Det er summen av de tillitsvalgte, vervene, og det hver enkelt bidrar med, som er avgjørende for at vi er stand til å ivareta hele studentmassen, samt studenter i enkeltsaker.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Det er godt over et halvt år siden det nåværende styret i PF Politistudentene ble valgt under et årsmøte på Politihøgskolen i Oslo i oktober. Jeg har vært medlem i PF siden innføringsuken i B1, men endte opp i styret som B3-student høsten 2021.

Jeg valgte å søke meg inn som tillitsvalgt i PF Politistudentene fordi jeg ønsket å innta en mer aktiv rolle i arbeidet med å utgjøre en forskjell for mine medstudenter. Det burde du også, og jeg skal gi deg noen gode grunner til hvorfor.

Den viktigste rollen til PF Politistudentene er at vi er en støttespiller og et talerør for politistudentene. Du som leser dette har kanskje sett Josefine, vår engasjerte leder, uttale seg i media, noe som er en viktig oppgave når det dukker opp saker som er aktuelle for politistudentene.

Det er likevel ikke alle som liker seg i rampelyset, og heldigvis finnes det mange andre måter å bidra på som tillitsvalgt. Blant annet har vi en økonomiansvarlig som styrer regnskapet, noen jobber med verving og sosiale medier, mens jeg som sekretær har ansvaret for å skrive møtereferat og andre dokumenter i regi av PF Politistudentene.

Det er også fullt mulig å være tillitsvalgt i PF Politistudentene uten et særskilt ansvarsområde.

Det er summen av de tillitsvalgte, vervene, og det hver enkelt bidrar med, som er avgjørende for at vi er stand til å ivareta hele studentmassen, samt studenter i enkeltsaker. Vi får stadig henvendelser fra studenter om spørsmål, søknader og andre ting de ønsker hjelp til, og det er her man får kjenne på viktigheten av å ha en fagforening i ryggen.

Det er en trygghet for meg i å vite at det er kollegaer i PF, både studenter og ansatte, som jobber for at grunnutdanningen skal bli så bra som mulig – og har ryggen min hvis jeg skulle trenge det.

Det er en trygghet for meg i å vite at det er kollegaer i PF, både studenter og ansatte, som jobber for at grunnutdanningen skal bli så bra som mulig – og har ryggen min hvis jeg skulle trenge det.

Etter et halvt år som tillitsvalgt i PF har jeg lært masse om disse sakene, hva som er utfordringene og hva som må gjøres. For at dette viktige arbeidet skal fortsette, er PF Politistudentene avhengige av at studenter søker seg til styret som tillitsvalgt, uavhengig av hvor mye erfaring eller kunnskap du har fra før av.

Som tillitsvalgt får en reist på møter rundt omkring i Norge og det arrangeres årlig studietur til utlandet med studentstyret.

Jobben som tillitsvalgt innebærer også at man knytter kontakter i politiet og PF over hele landet. En attest som tillitsvalgt ser bra ut på CV-en i forbindelse med jobbsøking. Det viktigste er likevel at du er motivert for å utgjøre en forskjell for dine medstudenter.

Vi trenger studenter fra alle studieår og lokasjoner, og jeg håper jeg ser mange søkere på årsmøtet høsten 2022!

Powered by Labrador CMS