PÅ SKULDEREN: Det som skiller studenter fra «vanlig» politi i publikums øyne er et emblem på 5x10 cm med to streker som sitter oppe på skulderen og peker opp i lufta.
PÅ SKULDEREN: Det som skiller studenter fra «vanlig» politi i publikums øyne er et emblem på 5x10 cm med to streker som sitter oppe på skulderen og peker opp i lufta.

Ser publikum student-distinksjonen på skulderen? Eller forventer de at vi er fullverdig politi?

Det er få personer vi studenter møter i vår praksis som forstår at to streker på skulderen betyr student, mens to stjerner betyr politibetjent.

Publisert

En student er ifølge Det store norske leksikon en person som studerer ved universitet, høyskole eller fagskole. Politi er derimot et offentlig forvaltningsorgan som ivaretar samfunnets interesser i opprettholdelse av ro, orden og sikkerhet, som påser at lover og andre rettsforskrifter overholdes, og etterforsker og påtaler rettskrenkelser. 

Det er mye å ta innover seg; at vi studenter som studerer ved Politihøgskolen (PHS) skal representere politiet som etat, og et offentlig forvaltningsorgan som har så store og viktige oppgaver som beskrives.

Men vi har dog 60 studiepoeng i bagasjen før vi går ut i samfunnet og skal anvende all vår lærdom. Det er mye mer lærdom enn de 24 mennene som møtte opp 10. januar i 1920 ved Statens politiskole fikk. 

Tre måneders utdanning

I 1920 fikk de 24 politielevene tre måneders utdanning. Utdanningen gikk henholdsvis ut på kunnskap om loven, skriving av rapporter, selvforsvar og kampsport, etterforskning, gym, førstehjelp, og signalement og identifisering.

Dog hadde de tonnevis av erfaring, alt fra tre til 17 års arbeidserfaring som enten lensmenn, konstabler eller politibetjenter.

Den erfaringen de hadde, har ikke vi studenter i dag. Det er få personer vi studenter møter i vår praksis som forstår at to streker på skulderen betyr student, mens to stjerner betyr politibetjent. 

To streker på skulderen

I praksis vil vi studenter bære full politiuniform, men det som skiller oss fra «vanlig» politi i publikums øyne er et emblem på 5x10 cm med to streker som sitter oppe på skulderen og peker opp i lufta.

Ser publikum det? Eller forventer de at vi er fullverdig politi?

Det jeg ønsker å si er at vi alle er mennesker og at vi mennesker er skapt til å gjøre feil som vi lærer av. Det er lov å gjøre feil en gang i blant, og det er ikke forventet at du som student skal være feilfri i praksis.

Det vi mennesker kanskje lærer best av, er de feilene vi begår. Jeg vil bare oppfordre deg som skal ut i praksis til å først og fremst være en student.

Du er der for å lære, ikke som en fullverdig politiressurs. Du er student helt til du har oppnådd 180 studiepoeng og går ut av PHS med en bachelorgrad innenfor politi. Det er ikke som det var i «gamle dager». Du har lov til å gjøre feil, og det er helt greit! Bruk veilederen din i tykt og tynt, skap et godt forhold dere imellom. Spør og vær nysgjerrig, du er der for å lære.

Masse lykke til!

Powered by Labrador CMS