Politihøgskolen i Oslo.

- Politiet går glipp av gode kandidater slik opptaket gjennomføres i dag

Like viktig som å sikre at kandidatene til Politihøgskolen er kvalifiserte, er det å sikre at de er motiverte, skriver Erlend Dybvig Sørmoen, i PF Politistudentene.

Publisert

For cirka ett år siden søkte jeg opptak på Politihøgskolen og gikk våren 2018 gjennom seleksjonsprosessen med datatester, fysiske tester og intervju. Med ti år i Forsvaret, blant annet grunnleggende offisersutdanning, har jeg litt erfaring fra opptaks- og seleksjonsprosesser. 

Både sett fra søkerens side, og som kollegaen som studerer og jobber sammen med de som kommer gjennom opptaket.

En god opptaksprosess er viktig først og fremst for å sikre kvalifi serte kandidater, men den kan også ha en rekke andre fordeler. Like viktig som å sikre at kandidatene er kvalifiserte er det å sikre at de er motiverte.

Erlend Dybvig Sørmoen, i PF Politistudentene.

En god prosess kan også være en viktig «kick start» av mindset og legge listen for hva man forventer av en politistudent. Brukt riktig kan den sikre at man får et mangfold av gode studenter, med egenskaper som utfyller hverandre. 

Overrasket 

Etter å ha gått igjennom PHS-opptaket ble jeg overrasket over hvordan opptaket er lagt opp. Jeg mener opptaket er et godt stykke unna å utfylle sitt fulle potensiale. Alle testene som utføres kan kun diskvalifisere eller kvalifisere søkeren. De som kommer gjennom testene konkurrerer kun på karakterer.

Det er liten kontroll av refleksjonsnivå rundt yrket, eller hvor motivert kandidaten er.

Det gis ingen poeng for relevant erfaring og ferdigheter. Bortsett fra en skriftlig personlighetstest og en kort gruppeøvelse er det liten sjekk av modenhetsnivå eller samarbeidsevner.

Når skolen nå har valgt å fjerne kontaktlærerne til hver klasse er det heller ingen god oppfølging av enkeltstudenter underveis i første skoleår. I min klasse har vi opplevd at en person som sluttet i midten av første semester fremdeles etterlyses til timene, og han har sågar fått tildelt praksisplass. 

LES OGSÅ: Nå har 81,2 prosent av disse jobb i politiet

Sikre bredde

Opptaket kunne med fordel blitt endret for å sikre enda bedre bredde i egenskaper, ferdigheter og erfaringer blant studentene. Slik opptaket er lagt opp i dag er det, med unntak av alderspoeng og to ekstrapoeng for førstegangstjeneste eller annen utdanning, kun karakterer man konkurrerer på.

Dette gir en likere studentmasse, med lav snittalder og mindre erfaring. Når dette er sagt må jeg si at kvaliteten på studentene ved Politihøgskolen er høy. Jeg opplever de aller fleste av mine medstudenter som faglig dyktige, motiverte og med høy integritet, og jeg gleder meg til å jobbe med dem i fremtiden.

Samtidig tror jeg også at politiet går glipp av gode kandidater slik opptaket gjennomføres i dag. 

LES OGSÅ: Framtiden til PHS i Stavern: - Vi har ikke gitt opp kampen

Powered by Labrador CMS