ENGASJEMENT: Tanken på å engasjere seg i noe som ikke direkte berører en selv, kan virke lite forlokkende. Men det er ikke så mye som skal til. Ofte er bare et oppmøte nok, skriver Irene Wellmeier. Bildet er fra Politiets Fellesforbunds markering for Politihøgskole-styrets autonomi, i desember.
ENGASJEMENT: Tanken på å engasjere seg i noe som ikke direkte berører en selv, kan virke lite forlokkende. Men det er ikke så mye som skal til. Ofte er bare et oppmøte nok, skriver Irene Wellmeier. Bildet er fra Politiets Fellesforbunds markering for Politihøgskole-styrets autonomi, i desember.

Engasjement - en energivampyr?

Engasjement utover studiene vil få deg til å tenke på andre ting enn skole. Jeg tror det er sunt for hodet å skru av skolebryteren av og til. Videre vil det kanskje også bety noe for ettertiden.

Publisert

Mandag 16. desember 2019 møtte mellom 300 og 400 personer opp til Politiets Fellesforbunds politiske markering foran Stortinget i Oslo. De oppmøtte ønsket å vise sin motstand mot at regjeringen ikke har fulgt de politifaglige rådene til det autonome og selvstendige styret til Politihøgskolen (PHS) da regjeringen vedtok å kutte 150 studieplasser ved bacheloravdelingen i Oslo. PHS-Styret og skolens faglige råd var å ta kuttet på avdelingen i Stavern.

Basert på antall oppmøtte studenter på denne markeringen, er jeg usikker på om studentmassen har forstått hva dette kuttet ved Politihøgskolen i Oslo kan innebære for kvaliteten på politiutdannelsen og det faglige miljøet ved skolen som sådan. Det kan selvsagt være flere grunner til at få studenter møtte opp. Flere av studentene var allerede ferdig med eksamenene for semesteret. Naturlig nok kan det være at de benyttet seg av muligheten til å dra hjemover, ta ferie, jobbe og lignende.

Uansett årsak, så fikk det meg likevel til å reflektere rundt dette med engasjement og det ha overskudd til å engasjere seg utover studiene.

Politiutdannelsen er krevende. Det er mye obligatorisk undervisning og mange eksamener. Det forventes at du skal være både påskrudd og forberedt under øvelser. Samtidig kreves det at du holder deg i form, og at du finner tid til trening innenfor områder som arrestasjonsteknikk og våpen.

Følelsen av at det hele tiden skal presteres, kan være mentalt tøft. Utsiktene for jobb etter endt utdanning, gjør oss alle enda mer skjerpet. Karakterene er det eneste vi klarer å påvirke, så da jobber vi enda hardere. Det er ikke rart om man av og til føler at studiene tar all kapasitet. I tillegg kommer jobb og familie/venner som vi også ønsker å prioritere.

For de fleste av oss vil livet handle om å måtte forholde seg til flere arenaer i livet, som nettopp jobb, skole, familie, idrett, verv og lignende. Det vil ikke være realistisk å prestere hundre prosent på alle arenaer til enhver tid. Tanken på å engasjere seg i noe som ikke direkte berører en selv, kan virke lite forlokkende. Men hør her; det er ikke så mye som skal til. Ofte er bare et oppmøte nok.

Mine medstudenter er noen flotte, dedikerte og flinke folk, og jeg er utrolig stolt av å være en del av miljøet. Dere inspirerer meg hver dag og gir meg energi til å fortsette. Vi har nå gått inn i ett nytt år og jeg vil med det oppfordre dere til å ikke glemme at livet handler om så mye mer enn prestasjon og gode karakterer.

Engasjement utover studiene vil få deg til å tenke på andre ting enn skole. Jeg tror det er sunt for hodet å skru av skolebryteren av og til. Videre vil det kanskje også bety noe for ettertiden. Først og fremst vil du kanskje utvikle deg mer som person ved å løfte blikket. Til slutt - vi bidrar til å styrke samfunnet vårt ved å engasjere oss i det som betyr noe for oss.

Powered by Labrador CMS