Politihøgskolen må opp og frem!

Anders Anundsen uttrykte ydmykhet på PF-landsmøtet rundt søknadskriteriene til de nye politimesterstillingene.

Publisert Sist oppdatert

De nye politimestrene er nå utnevnt i statsråd, men Anundsen mente kriteriene burde bli annerledes ved neste søknadsrunde. Av de 12 nye politimestrene har halvparten av disse politiutdanning. Mastergrad ble tidlig i prosessen satt som krav for å i det hele tatt å få stille på startstreken.

Prestasjoner, karriere og betydningen av utdanning er i dag tungtveiende for studenter ved både universiteter og høgskoler. Det er grunn til å antyde at søkere til Politihøgskolene også innehar disse beskrivelsene. Konkurransen, da spesielt med tanke på det akademiske nivået, er høyere enn noen gang.

Politiutdanningen har i lang tid vært preget av en praktisk utdannelse. Politigeneralisten skal i dag inneha en bred kompetanse. Dette skapes ved en fordeling mellom akademiske og operative fag, som resulterer i et kunnskapsrikt politi, med evne og kompetanse til å møte fremtidige utfordringer.

Dersom den gjennomsnittlige studenten og politiutdanningens akademiske tyngde veies opp mot en ledelse i politiet som ikke rekrutterer fra sine egne rekker, vil man kunne møte motsigelser. Etatens grunnpilar, Politihøgskolen, undergraves. Politiutdannede med bred erfaring i etaten, ledererfaring og høy kompetanse blir ekskludert.

Odd Reidar Humlegård beskrev Nærpolitireformen som: «Tidenes mest ambisiøse plan for norsk politi». Videre ble det nevnt at trusselbildet er i utvikling og at viktige grep må gjøres i tide. Vår verden er i endring. Politiets og publikums sikkerhet og trygghet står på spill. Dette krever politimestre med høy operativ kompetanse og lokal forankring. Dette er nødvendigvis ikke en selvfølge dersom politimesteren innehar en mastergrad.

Hovedregelen for utvelgelsen av nye politimestre står skrevet i straffeprosessloven, hvor det er stilt krav om mastergrad. En hovedregel er kun veiledende. PF studentene mener politiutdanningen må verdsettes høyere enn den gjør per i dag. Bakgrunn fra Politihøgskolen må være et søknadskriterie for høye lederstillinger. Anundsen har uttalt at politimestrene ikke varer evig og at POD skal se på utvelgelsen med andre øyne neste gang. Vi håper han holder ord!

Powered by Labrador CMS