For eller i mot bevæpning?

Jeg er politistudent, og må etter eget syn være forsiktig med å ta stilling til spørsmålet.

Publisert Sist oppdatert

Min politierfaring består bare av tre måneder i praksis, og gir ikke mye rom til å kunne mene noe faglig om temaet. Men jo mer jeg reflekterer over det og jo mer jeg lytter på kloke kollegaer og andre gode innspill i debatten, jo tydeligere ser jeg at det neppe er noe klart svar. Det finnes gode argumenter for bevæpning, og det finnes like gode argumenter mot bevæpning. Det eneste som er skuddsikkert er at det ikke finnes noe godt fasitsvar.

Jeg gjør meg også egne observasjoner. Etter endt nattevakthelg i Stavanger kan jeg trygt si at jeg ikke merker noe distanse til publikum. Folk prater med mine bevæpnede kollegaer på akkurat samme måte som før. Vi får klemmer som før. Og folk er like opptatt av å ta selfier med politiet som før.

Jeg klarer heller ikke se for meg at verdigrunnlaget i det norske samfunnet blir endret eller ødelagt av et kilo Heckler & Koch. Gir man ikke samfunnet lite tillit hvis man tror et bevæpnet politi vil ryste hele grunnmuren vår? Har samfunnet og de kulturelle verdiene blitt endret og svekket i Danmark, Sverige, Finland? Selv om man bærer pistol, betyr det ikke at man ikke samtidig kan være verdibærer av norsk kultur.

Bevæpningsdebatten er komplisert og meningene blant politistudentene er mange. Jeg kan bare prate for meg selv. Det er klart at en slik debatt vekker engasjement og følelser. På en måte blir det feil at vi studenter skal blande oss inn i debatten, i hvert fall i et faglig perspektiv. Vi mangler erfaringen. Samtidig har hver og en student solide verdier det er viktig og verdt å lytte til.

Vi i PF studentene tar ikke stilling til spørsmålet om bevæpning. Vårt fokus er sikkerheten til hver enkelt politistudent, spesielt nå med terrortrusselen som foreligger. Vi er 720 politistudenter ute i praksis. Faktisk utgjør vi hele 15 prosent av politistyrken i Norge. Da er det viktig å vite at vi blir tatt med i sikkerhetsvurderingene til POD og PST. Politihøgskolen skal i så måte ha ros for arbeidet som gjøres med å ivareta sikkerheten til studentene på en god måte.

Hvis det blir generell bevæpning, hva skjer da med politistudentene og utdanningen? Blir vi i fremtiden bevæpnet i praksisåret? Jeg lar spørsmålet henge løst i luften.

God, trygg jul

Powered by Labrador CMS