Hva med studentene hvis det blir permanent bevæpning?

– Vi er ikke triggerhappy, skriver studentleder Kent Skibstad.

Publisert Sist oppdatert

Norske politifolk har vært bevæpnet i snart et år. Det har gått i likaste laget. Folk flest tenker ikke på pistolen i beltet. Det har ikke blitt flere skyteepisoder, og publikum har ikke sluttet å si hei. Kanskje er de eneste som merker bevæpningen på kroppen, bokstavelig talt, politifolk med ømme hofter?

I juni blir det avgjort om norsk politi skal fortsette å bære pistol. Uavhengig om det blir permanent bevæpning nå eller senere mener jeg at det er på tide å kartlegge hva bevæpning innebærer for politistudenter og politistudiet. Det er også på tide å evaluere året som har gått, og de sikkerhetstiltak som har vært innført ovenfor politistudenter ute i praksis.

Hva hvis det blir permanent bevæpning? Har man en plan for dette opp i mot politistudiet? Hva har blitt gjort for å kartlegge praksis i våre naboland? Må vi endre studieløpet og innføre våpengodkjenning og operativ trening allerede i første studieår ved Politihøgskolen?

Andre året ved PHS er som kjent et praktisk år der politistudentene er ute i operativ tjeneste. Bør man da gjøre B1, første studieår, mer spisset mot operativ tjeneste? Bør man flytte noen fag fra B1 til B3, og flytte praktiske emner som våpentrening og IP godkjenning til B1?

Ønsket om mer operativ trening har vært etterspurt blant politistudenter i flere år. Hvis man gir operativ opplæring og godkjenning under første studieår, åpner det også muligheten for at politistudenter i praksis kan delta på IP treninger og liknende. Dette vil gi politistudenter enda mer operativ erfaring og verdifull trening. Det finnes mange argumenter for og i mot dette. Meningen her er bare å løfte frem problemstillingen og vekke diskusjon.

Vi politistudenter er ikke triggerhappy og våpenkåte. Vi er klar over at politiutdanning og karriere er langt mer enn operativ trening og våpen. Samtidig er det nettopp maktmonopolet som kjennetegner politiet, og praksisåret er i stor grad et operativt år. Derfor er det viktig at politistudenter har god opplæring i alle typer maktbruk, og er i stand til å gjøre en jobb når de kommer ut i operativ tjeneste.

Det er derfor viktig at vi alle sammen nå ser på en løsning for politistudentene hvis permanent bevæpning, og i tilfelle vi må bevæpne norsk politi i lengre perioder. Vi må begynne på debatten rundt bevæpning av studenter, og vi er nødt til å løfte temaet om endring av studiet i så måte. Vi er også nødt til å se på hvordan våre naboland løser denne problemstillingen. Skal politistudenter i praksis bære våpen, hvis det blir bevæpning? Hvordan skal vi da endre studieløpet ved PHS? Hvordan vil vi ha det? Og hva er mulig, rent praktisk?

Powered by Labrador CMS