La oss gjøre den jobben vi var ment å gjøre

Det krever ingen matematiker for å forstå at 170 nyansettelser ikke er et tall vi kan si oss godt fornøyde med, skriver Lisa Figenschou, leder av PF Politistudentene.

Publisert

I årets statsbudsjettforslag er det satt av 100,4 millioner kroner til ansettelse av nyutdannede politibetjenter. Dette regner regjeringen på at skal holde til å ansette 170 nyutdannede fra Politihøgskolen, noe justisminister Jøran Kallmyr sier seg godt fornøyd med.

Hvis vi setter det i perspektiv, så besto 2019-kullet av cirka 700 uteksaminerte studenter fra Politihøgskolen.

I tillegg til dette, er det særdeles viktig at vi adresserer etterslepet fra de siste fire årene – ferdigutdannede politibetjenter fra de foregående kullene som enda står uten jobb. De utgjør i overkant av 250 studenter. Det krever ingen matematiker for å forstå at 170 nyansettelser ikke er et tall vi kan si oss godt fornøyde med. 

To per tusen

Så hvorfor kommer justisministeren med et slikt utsagn? Jo, det handler ene og alene om at han forholder seg til et politisk mål: To politifolk per tusen innbyggere innen 2020.

Et måltall som ble satt av Politidirektoratet i 2008, og et tall som for lengst skulle vært justert i henhold til befolkningsvekst og endringer i kriminalitetsbildet. Det er godt og viktig at det settes måltall å jobbe mot når det kommer til politiets dekningsgrad, men hva godt gjør det dersom de ikke lenger bærer noen relevans?

La det være ingen tvil om at følgende er et faktum: Politidistriktene trenger og ønsker oss ut i jobb.

Tilbakemeldingen fra kolleger i etaten er at nyutdannede fra Politihøgskolen er ettertraktede og dyktige kolleger som det er et stort behov for i distriktene. Alle de nyutdannede politibetjentene fra Politihøgskolen er det behov for. Når da også alle nyutdannede politibetjenter er særdeles motiverte og engasjerte jobbsøkere, fremstår det som ganske absurd at regnestykket ikke går opp. 

Vi trengs

Underskudd av kolleger kombinert med overskudd av nyutdannede burde da være en enkel sak å løse for dagens politikere?

Likevel er dette en problemstilling som gang på gang blir tilsidesatt og skjult bak tomme løfter og store ord. I stedet for å fokusere på samfunnets behov for tilstrekkelig politidekning, fokuserer de på en utdatert politisk lovnad og kaller det en seier.

Da er det ekstra viktig at vi er tydelige og samlet bak et felles budskap – vi er her, vi trengs, og vi ønsker å jobbe. Slipp oss til for å gjøre den jobben vi var ment å gjøre: Å ta vare på Norges befolkning.

Powered by Labrador CMS