Bildet er et illustrasjonsfoto.

STUDENTROPET

Politiet har rett på beskyttelse og privatliv

Politiet jobber for å sikre trygghet og rettsikkerhet for samfunnet. Også politiansatte skal ha rett til å leve uten frykt for trusler mot dem selv og deres nære.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Politiet jobber for å sikre trygghet og rettsikkerhet for samfunnet. Men hvem ivaretar politiet og deres privatliv? Politiansatte skal ha rett til å leve uten frykt for trusler mot dem selv og deres nære. Politiets Fellesforbund krever en lovendring som baserer seg på identitetsskjerming.

Det ble gjort en undersøkelse i februar blant Politiets Fellesforbund sine medlemmer, om trusler og ubehagelig hendelser etter arbeidstid. 4500 medlemmer svarte på undersøkelsen. Resultatet av undersøkelsen viste blant annet at over 3 av 10 har opplevd ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie – og som de mener er knyttet til jobben som politiansatt.

Mens vi jobber for andres sikkerhet, blir ikke vår sikkerhet som politiansatte ivaretatt. Derfor synes jeg det er veldig viktig med en lovendring som sikrer bedre identitetsskjerming for politiansatte.

Det var mange stygge trusler, også drapstrusler mot meg og min familie.

I praksis så fikk jeg mitt første møte med trusler. Det var mange stygge trusler, også drapstrusler mot meg og min familie. Da hendelsen skjedde, synes jeg det bare var veldig ubehagelig og håpløst, men i ettertid har jeg tenkt mer over dette. Spesielt etter at jeg vitnet i retten mot vedkommende.

Etter å ha vitnet i retten, innså jeg hvor ukomfortabelt det er å stå der og oppgi sitt fulle og hele navn. Det vil være ganske enkelt for vedkommende å gjøre noen søk for å finne adressen og lete opp familien min. Dette gjorde at jeg fikk øynene opp for hvor viktig identitetsskjerming er.

Denne opplevelsen satte i gang en tankeprosess, hvor jeg tenke hva om noe skjedde med min familie? Det jeg opplevde var som praksisstudent, og jeg er rimelig sikker på at det er mange politiansatte som stiller de samme spørsmålene.

Derfor er lovendringen som Politiets Fellesforbund krever, viktigere enn noen gang. Det handler om å gjøre noen tiltak som er fornuftige og ivaretar sikkerheten til politiansatte før det er for sent.

Vi jobber for samfunnet og for å ivareta deres sikkerhet, men spørsmålet her er hvem som jobber for å ivareta politiansattes sikkerhet? Hvilke forebyggende tiltak har vi for å skjerme politiansatte og deres nærmeste. Hva man gjør på fritiden for å skjerme navn og familie så godt det går, er en ting, men hva gjør myndighetene? Ansatte i politietaten har rett til å føle seg trygge tross for all den usikkerheten og risikoen som blir tatt i jobbhverdagen.

Jeg har valgt å politi som mitt fremtidige yrke, men truslene mot meg selv og familien var ikke noe jeg hadde reflektert over før jeg begynte på Politihøgskolen. 

Jeg har valgt å politi som mitt fremtidige yrke, men truslene mot meg selv og familien var ikke noe jeg hadde reflektert over før jeg begynte på Politihøgskolen.

Men etter å ha blitt utsatt for det selv er jeg glad for at Politiets Fellesforbund tar initiativ og arbeider for at jeg skal være tryggere mens jeg utøver yrket mitt.

Powered by Labrador CMS