Alexander Stokkedal, styremedlem, PF Politistudentene.
Alexander Stokkedal, styremedlem, PF Politistudentene.

STUDENTROPET

Arbeidet for politiansatte for over 100 år siden, påvirker oss i dag

Den som tror at Arbeidstilsynet har nok ansatte til å følge opp arbeidsmiljøloven hos enhver arbeidsgiver er naiv.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Politiutdanningen og politiyrket som eksisterer i dag, er formet av de endringene som ble kjempet for av organiserte arbeidstakerne før oss. Gjennom medlemskap i forbund, har vi sammen mulighet til å forme fremtidens utdannings- og arbeidsvilkår.

Historien har formet dagens politi. På slutten 1800-tallet ble det å organisere arbeidstakere, med hovedformål om å ivareta arbeidstakernes interesse ovenfor arbeidsgivere, et faktum. Kristiania politifunksjonærers forening er første del av historien til det som i dag er Politiets Fellesforbund. Selv om deres arbeid for politiansattes rettigheter og interesser startet for over 100 år siden, påvirker dette oss i dag.

Selv om jeg er ung, og har mesteparten av mitt arbeidsliv foran meg så har jeg forstått en ting. Som nåværende student og fremtidig arbeidstaker er ingenting viktigere enn at noen kjemper for mine rettigheter og interesser i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven har i dag som hensikt å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Hilde Hus Svanevik, jurist og spesialist innenfor arbeidsrett sa i fjor: «Det du selger når du er på jobb er arbeidskraften din, ikke helsen og livet. For at dette skal være en realitet må vi sørge for at arbeidsmiljøloven følges».

Den som tror at Arbeidstilsynet har nok ansatte til å følge opp arbeidsmiljøloven hos enhver arbeidsgiver er naiv. Så hvis ikke staten har mulighet til å beskytte alle arbeidstakere hvem skal da beskytte oss? Jo, fagforeninger.

Uten Politiets Fellesforbund ville aldri lønnen og tilleggene i politiet vært som de er i dag. Utdanningen og kompetansehevingsmulighetene ville ikke vært det samme. Vi ville ikke hatt etterforskningsløftet i 2021, vi ville ikke vært vernet for yrkesskader ved lovendring og vi ville ikke hatt noen som kjemper for at de ferdig utdannede skal få faste stillinger i politiet.

Det er få ting innen politiyrket og politiutdanningen som fagforeningen ikke har vært med på å forme til slik det er i dag. Selv om utviklingen er på riktig vei, er det likevel forbedringspotensiale. Gjennom å være et aktivt medlem i fagforeningen, har man mulighet til å påvirke framtidens utvikling i politiet. For det er sammen vi er sterke. Det er sammen vi har mulighet til å stille krav, det er sammen vi kan beskytte våre rettigheter og fremme våre interesser. Det er sammen vi kan forbedre det som forbedres kan. Så hvis du ennå ikke er medlem av en fagorganisasjon, mener jeg at du bør tenke deg godt om. Det påvirker ikke bare deg selv, men også de rundt deg.

LES OGSÅ: Studentene er best sammen

Powered by Labrador CMS