Vi er bestilt av regjeringen

Bruk oss!

Publisert Sist oppdatert

I den ideelle verden burde vi politistudenter fått utlevert arbeidskontrakt sammen med vitnemål. Jeg er klar over at for enkelte er dette en kontroversiell påstand. Men jeg har vanskelig for å se hvordan noen kan være tjent med at politifolk går arbeidsledige.

Noen av argumentene i mot dette er at politistudenter ikke bør få særbehandling. At andre utdannende ikke kan kreve arbeid. At vi får jobb etter hvert. At vi må være villig til å flytte på oss. Og at vi faktisk må takke ja til det vi får. Jeg er enig i det siste. Vi kan ikke være kresne. Til en viss grad må vi kunne flytte på oss, ja. Men der slutter enigheten for min del. Har man bestått politiutdanningen, er skikket, og tar den jobben man får, så skal politistudenter rett i arbeid.

Som politistudent har jeg i realiteten bare en eneste fremtidig arbeidsgiver. Jeg er ikke lenger politi hvis jeg søker arbeid utenfor etaten. Det hadde også vært unødvendig å ta politiutdanning hvis jeg ikke ville arbeide i politiet. Hele min utdanning er spisset mot å bli politi. Utdanningen er generalist, men ikke generell. Jeg blir på mange måter en generalistspesialist. Jeg er et politiprodukt planlagt brukt i politietaten.

Jeg bygger kunnskap om politiets datasystemer, taktikk, utrykningskjøring og mye mer. Jeg lærer å bruke pistol, batong og pepper. Hva skal jeg bruke denne kunnskapen til hvis jeg ikke blir ansatt i politiet? Mye av utdanningen vil være verdiløs hvis jeg ikke ansettes i politiet. Utallige skattekroner vil i så fall være sløst bort på en dyr utdanning.

Som politistudenter er vi faktisk et bestillingsprodukt. Regjeringen bestiller politistudenter ut i fra et behov og ønske i samfunnet. Behovet tilsier at vi må øke antall politifolk, vi er for få. Regjeringen har satt som mål at det skal være to politifolk per tusen innbygger innen år 2020. Norge er et av landene med den dårligste politidekningen i hele Europa. Og selv om alle ferdigutdannede ansettes, vil vi allikevel ikke nå 2/1000 innen 2020.

Befolkningen, folket, er regjeringens oppdragsgiver. Folket har gitt regjeringen i oppdrag å skaffe flere politifolk. Flere politifolk betyr økt trygghet og sikkerhet i samfunnet for deg og meg og alle rundt oss. Flere politifolk betyr redusert kriminalitet. Flere politifolk betyr færre henlagte saker. Så hva tjener vi egentlig på å ha politifolk gående arbeidsledige? Burde ikke alle politifolk blitt satt i jobb øyeblikkelig, og tjent land og folk.

Når regjeringen bestiller 720 politistudenter, så har regjeringen også et ansvar med å få alle de som oppfyller kravene rett ut i jobb. Det er absolutt alle tjent med. Man kan skylde på budsjetter, man kan skylde på kostnader. Men det koster mye mer å la være. Min oppfordring til regjeringen & Anundsen blir: Gjør ting fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Ikke bare bestill politifolk. Sørg også for å ta dem i bruk. Alle. Nå.

Powered by Labrador CMS