De globale krisene påvirker beredskapen i Norge, det påvirker de oppgavene politiet blir tildelt, men sammen med dette påvirker det også de oppgavene som blir nedprioritert, skriver innleggsforfatteren. Bildet er et illustrasjonsfoto.

STUDENTROPET

Politiet trenger en permanent oppbemanning

Jobbsøkingen til årets uteksaminerte studenter reddes nok en gang av en ny krise i Europa.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Sommeren nærmer seg med stormskritt og jobbsøkerprosessen har satt i gang for fullt for avtroppende studenter ved Politihøgskolen. Noen studenter deler åpenhjertelig om de stillingene som har blitt lagt ut, andre holder kortene tett til brystet.

Det er ikke et ukjent tema at nyutdannet politi sliter med å få jobb, og at de gjerne må påregne å flytte landet rundt de første årene for å opparbeide nok ansiennitet til å en dag få fast stilling.

Da pandemien kom for to år siden, ble nyutdannet politi reddet i jobbsøkingen av de 400 midlertidige koronastillingene. Jobbsøkingen til årets uteksaminerte studenter reddes nok en gang av en ny krise i Europa.

Politi-Norge så viktigheten og behovet av en oppbemanning da pandemien brøt ut. Nok en gang er dette tilfellet, nå i forbindelse med mottak av flykninger fra Ukraina.

I år er vi såpass «heldige», misforstå meg rett, at krigen i Ukraina har åpnet opp for at mange nyutdannede får en fot innenfor etaten. Det har allerede blitt utlyst godt over hundre stillinger i mottakssentrene.

Ukrainske borgere mister hjem, arbeid og familiemedlemmer samtidig som nyutdannet politi «jubler» for muligheten til en økonomisk og karrieremessig stabilitet som befolkningen i Ukraina så sårt mangler.

Samtidig som verden rammes av nye kriser øker politiets oppgaver i samfunnet. Det har de siste årene skjedd en endring i kriminalitetsbildet. Rus og psykiatrioppdrag øker, og mye av kriminaliteten flytter seg fra det virkelige liv over til internett. Kriminaliteten blir stadig mer profesjonell og organisert, og tallene øker blant unge mennesker som begår kriminalitet.

De globale krisene påvirker beredskapen i Norge, det påvirker de oppgavene politiet blir tildelt, men sammen med dette påvirker det også de oppgavene som blir nedprioritert.

Distriktene strekker ikke til i mengden arbeidsoppgaver, sammenlignet med antall ansatte. Regjeringen må bevilge flere øremerkede midler for å styrke politiet permanent med faste stillinger.

Skal politiet kunne sikre at samfunnsoppdraget blir løst på best mulig måte trenger etaten en permanent oppbemanning.

Skal politiet kunne sikre at samfunnsoppdraget blir løst på best mulig måte trenger etaten en permanent oppbemanning. Vi må holde på de kompetente politifolkene som er ferdigutdannet, slik at de ikke forsvinner til andre yrker med faste stillinger og forutsigbarhet.

I en etat som er opptatt av å spare penger, er det ingen som snakker om de millioner av kroner som blir kastet vekk på å utdanne politifolk til arbeidsledighet.

Spørsmålet er da hvor mange kriser vi er nødt til å oppleve før politikerne forstår behovet av å styrke bemanningen i norsk politi permanent?

Nyutdannet politi skal ikke brukes som en buffer i påvente av at vi rammes av neste krise.

Powered by Labrador CMS