MANGLER POLITI: Sverige sliter med for få kvalifiserte søkere til Polishögskolan.

Hvis Norge ikke vil ha oss – kanskje Sverige vil?

Det er på tide at politikerne i Norge får øynene opp for alvoret i situasjonen, gjerne før vi mister alle ressursene våre til Sverige, skriver Lisa Figenschou.

Publisert

Politistudentenes håpløse jobbsituasjon er ingen ny sak, eller noe ukjent tema for de fleste.

I Norge er antall politistudenter som utdannes hvert år, bestilt av staten. Det vil si at det er politisk bestemt hvor mange politistudenter som trengs for å opprettholde den ønskede politibemanningen her i landet.

Likevel settes det ikke til side ressurser for å ansette disse nyutdannede politibetjentene som alle er enige om at vi behøver. Dette gjør at vi sitter igjen med flere hundre dyktige, ressurssterke politibetjenter som ikke får muligheten til å gjøre en innsats for landet sitt.

Lisa Figenschou, leder for PF-studentene.

Problemet er heller ikke at vi utdanner flere betjenter enn vi trenger, da 11 av 12 politidistrikter enda ikke har nådd målet om to politibetjenter per tusen innbyggere, og flere av distriktene også melder om for liten bemanning for å løse alle oppdragene de får.

LES OGSÅ: 13.000 innbyggere delte på én politimann: Brannvesenet måtte gjøre politiarbeid

Det siste eksempelet på dette er turnusendringen i Oslo politidistrikt som krever at de ansatte jobber tilnærmet annenhver helg.

Hvorfor ikke la våre nyutdannede reise til Sverige der de kan få den erfaringen de trenger, samtidig som det svenske politiet får hjelp de sårt trenger?

Tar man derimot en kjapp titt over på nabolandet vårt, har de en eksakt motsatt situasjon å stri med.

Der har den svenske regjeringen satt et mål om at de skal ha 7000 flere politifolk i 2024, et mål de mest sannsynlig ikke vil nå. Grunnen til dette, er at de ikke har nok kvalifiserte søkere til den svenske polisskolen – de siste årene har søkertallene i tillegg sunket.

Med for mange politibetjenter i Norge og for få i Sverige, utgjør dette i grunn et svært enkelt mattestykke.

Hvorfor ikke la våre nyutdannede reise til Sverige der de kan få den erfaringen de trenger, samtidig som det svenske politiet får hjelp de sårt trenger? 

LES OGSÅ: Kun én av ti nyutdannede i fast jobb

Polisforbundet i Sverige har kastet seg over saken med forbundsleder Lena Nitz i spissen, og de viser stor interesse for muligheten til å la norske politibetjenter jobbe i Sverige. Tanken er at de norske betjentene skal få en kortvarig, kompletterende utdanning som gjør dem kvalifiserte til å jobbe i Sverige.

På denne måten finner man en løsning som gagner både de dyktige betjentene uten jobb i Norge, og den svenske befolkningen som for øyeblikket lider av et økende kriminalitetsbilde uten nok politibetjenter til å håndtere det.

De eneste denne løsningen ikke gagner, er den norske befolkningen. Det er norske skattebetalere som har sponset utdanningen til de norske politibetjentene – men det er ikke de som får nyte godt av kompetansen til betjentene.

Så kanskje det er på tide at også politikerne i Norge får øynene opp for alvoret i situasjonen, gjerne før vi mister alle ressursene våre til Sverige?

LES OGSÅ: Tidligere norgesmester i snowboard ble Politihøgskolens beste student

Powered by Labrador CMS