Er det for mange studenter?

For å ivareta politiets beredskap og befolkningens trygghet, ønsker regjeringen å videreføre opptaket på 720 studenter til Politihøgskolen også i 2016.

Publisert Sist oppdatert

Med begrunnelsen at dette er viktig for å styrke beredskap i den daglige tjenesten, evnen til å kunne håndtere større hendelser og til å nå målet om to tjenestepersoner per 1000 innbyggere.

Tall fra Politidirektoratet, gjengitt i Politiforum, viser at det vil koste 6,6 milliarder kroner å nå dette målet.

Da følger spørsmålet om det vil være jobber til alle som utdannes? Og ikke minst, har distriktene penger til å kunne dekke de nye stillingene som skal opprettes? Slik det ser ut i dag, er svaret på disse spørsmålene nei.

I 2013 kom jobbgarantien. Det ble bestemt at det skulle bevilges penger til å opprette cirka 350 nye stillinger hvert år. Et godt tiltak som videreføres den dag i dag. Statsbudsjettet bevilger totalt 323 millioner kroner til forlengningen av stillingene som ble opprettet i fjor samt til å «legge til rette for» inntil 347 nye stillinger for kullet som uteksamineres i 2016.

I forbindelse med budsjettforhandlingene kom det forslag om at 174 av disse stillingene skal øremerkes Politiets Utlendingsenhet. Det betyr i praksis 174 færre polititjenestepersoner til distriktene for å beskytte lokalbefolkningen. Likevel er det positivt på den måten at det er stillinger øremerket nyutdannede.

Mens det bevilges midler for opprettelse av nye stillinger, skriker distriktene etter mer penger. De har knapt råd til å kunne ivareta den beredskapen de ønsker og den tryggheten befolkningen fortjener. Flere distrikter har allerede innført ansettelsesstopp. Østfold politidistrikt alene har for eksempel 24 ubesatte stillinger for å kunne holde budsjettet i balanse.

Oppi det hele varsler Politidirektoratet at distriktene må ta høyde for inntil to prosent budsjettkutt i 2016, som igjen betyr mindre penger til biler og verneutstyr.

Samtidig trenger etaten sårt en oppussing som oppgradering av IKT-systemene, beredskapssenter, etc. som også vil koste sin del. Da er det i hvert fall betryggende å høre at Anundsen sier han lytter til etaten og prioriterer etter det.

Vi håper at han også lytter til oss når vi sier at 720 studenter er for mange slik situasjonen er i dag – nå går for mange av studentene en usikker fremtid i møte. Per nå er det minst 133 av studentene som gikk ut i 2015 som ikke har jobb i politiet. Det betyr også at det brukes penger på å utdanne politifolk som ikke får jobb.

Powered by Labrador CMS