STUDENTROPET

Forkortelsen som mangler i politispråket

Etter et halvt år på Politihøgskolen har jeg lært at politispråket består av mange forkortelser. Likevel er min opplevelse at en forkortelse i større grad burde vært integrert i politispråket, nemlig forkortelsen LHBTQ+.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

I høst kom resultatene fra LHBTQ+-undersøkelsen som politiet gjennomførte sommeren 2022. Resultatene viste at tilliten politiet blant denne gruppen er betydelig lavere sammenlignet med resten av befolkningen.

Det var kun 37 prosent av respondentene som rapporterte høy tillit til at politiet ivaretar LHBTQ+ sine behov.

Tidligere på høsten kom også politiets nye handlingsplan «Mangfold, dialog og tillit» som viser til at LHBTQ+ er en utsatt gruppe det må jobbes aktivt for. Handlingsplanen viser til at et av målene er å øke politiets kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette må starte allerede på Politihøgskolen, i tillegg til videre- og etterutdanning for allerede ferdig utdannet personell.

For å kunne møte denne gruppen på en best mulig måte, må man se på hvordan man kan løfte kompetansen rundt temaet i løpet av studieløpet. Når bare åtte prosent av de som har blitt utsatt for hatkriminalitet på bakgrunn av kjønn og seksualitet anmelder til politiet, er det et tydelig signal om at her må noe gjøres.

Handlingsplanen er et viktig steg i riktig retning, og jeg mener politiet er i gang med et viktig arbeid for å inkludere alle grupper i samfunnet vårt. Likevel bør det utarbeides mer konkrete tiltak for hva politiet skal gjøre for å ivareta denne gruppens behov. Jeg håper at det utover våren, og resten av studieløpet mitt, vil inkluderes case og undervisning som gjør oss politistudenter enda mer forberedt på hvordan vi på best mulig måte skal ivareta mennesker som har opplevd hatkriminalitet på grunn av sin legning eller sitt kjønnsuttrykk.

I tillegg må arbeidet med mangfold inkludere oss selv og våre kollegaer, og ikke bare være noe vi skal arbeide for å oppnå utad. Da er det viktig at vi ser på å gjøre endringer i politiet for å kunne være troverdige og få LHBTQ+-gruppens tillit.

Jeg håper videre i utdanningen at jeg ser handlingsplanen godt integrert i utdanningen, og at jeg lærer meg hvordan jeg skal håndtere denne gruppen mennesker i krise. La oss om ikke annet starte med å innarbeide LHBTQ+ som en av de mange forkortelsene politiet flittig benytter seg av, og kan både inn og ut.

Powered by Labrador CMS