Generalistutdanningen må vernes, mener Lisa Figenschou. Bildet er tatt under vitnemålsutdeling for PHS-studenter i 2018.

Vern generalistutdanningen på PHS

- En politibetjent som har utdannet seg til spesialist gjennom en treårig utdanning, vil ha et altfor snevert bilde av hvilke oppgaver politiyrket krever, skriver Lisa Figenschou.

Publisert

I en tid nå har det vært debatt i media og blant politikere om en bør vurdere å linjedele utdanningen på Politihøgskolen (PHS).

Det går ut på at studentene får muligheten til å velge en spesialitet allerede i løpet av sin treårige grunnutdanning på høgskolen, i stedet for systemet vi har i dag, der en spesialist først må ha fullført sin treårige generalist-utdanning før han eller hun kan ta eventuell videreutdanning for å bli spesialist.

Begrunnelsen for denne vurderingen er at en arbeidsgruppe satt av Justis- og Beredskapsdepartementet har vurdert politiets kompetansebehov for de kommende årene, og mener at politiet i fremtiden vil trenge mer spesialisering innenfor etterretning, etterforskning, forebygging og operative disipliner. 

Generalist

Nå er det ingen som tviler på behovet for spesialistkompetanse, eller at kriminalitetsbildet i dag er langt mer komplekst enn tidligere og krever annen kunnskap enn vi tidligere har hatt. Men ikke la det gå utover kvaliteten på politiutdanningen.

Det nye forslaget vil i praksis si at en politibetjent kan kalle seg spesialist etter tre magre år på skolebenken, tre år som bare akkurat er nok til å gi en person et overblikk over hva politiyrket består i.

I stortingsmeldingen fra 2004-2005 står de ti grunnprinsippene politiet skal forsøke å strekke seg mot, og grunnprinsipp nummer fem summerer det opp klart og tydelig: Politimannen skal være en generalist. 

Og det er en tanke bak dette. Politiet har en ekstremt bred arbeidsbeskrivelse, og det ligger store forventninger til hva politiet skal kunne hanskes med. En slik variasjon i arbeidsoppgaver og ikke minst uforutsigbar arbeidsdag krever at hver enkelt politibetjent har de beste forutsetninger for å takle yrket.

For snevert bilde

En politibetjent som har utdannet seg til spesialist gjennom en treårig utdanning, vil ha et altfor snevert bilde av hvilke oppgaver politiyrket krever, og ikke være en fullverdig kollega i situasjoner som krever en helhetlig forståelse og overblikk.

Så la oss for all del utdanne flere spesialister, det trengs i politiverden i dag.

Men la oss ikke glemme hvor stor verdi generalisten har for samfunnet, og gi spesialistene sjansen til å forstå yrket sitt fullt ut før de tar et dypdykk i en spesifikk gren.

La oss tenke kvalitet fremfor kvantitet. 

Powered by Labrador CMS