Styremedlemmer fra PF Politistudentene deltok i mars 2023 på undervisning ved politiutdanningen på Umeå Universitet i Sverige.

STUDENTROPET

Lærerik studietur til Umeå

I mars besøkte PF Politistudentene polisutbildningen ved Umeå Universitet. Undervisningen der besto også av aktuell tematikk knyttet til de samfunnsproblemene og utfordringene Sverige opplever om dagen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Hvert år reiser styret til PF Politistudentene på studietur for å opprettholde våre internasjonale kontakter, skape utvikling i arbeidet vårt og for å styrke samholdet innad i styret. I mars reiste seks av styrets medlemmer til vårt naboland Sverige, der vi besøkte polisutbildningen ved Umeå Universitet. 

Vi hadde innholdsrike dager hvor vi deltok på ulik undervisning, gjennomførte case-trening, og fikk oppleve studiekulturen på universitetet.

Selv på tvers av landegrensene, delte mange av oss felles verdier og syn på yrket vårt.

Studentene i Umeå tok oss imot med åpne armer, med et godt planlagt opplegg og en genuin interesse for å bli kjent, samt dele kunnskap og erfaringer. 

Jeg opplevde givende og lærerike samtaler med studentene, og kjente på en stolthet av å være politistudent – for selv på tvers av landegrensene, delte mange av oss felles verdier og syn på yrket vårt.

Politiutdanningen i Umeå består av fire semestre på skolen, etterfulgt av en seks måneders aspirantperiode. Dette er ikke helt ulikt fra Politihøgskolen her i landet, men forskjellene i utdanningsløpet er allikevel til stede. 

Under oppholdet vårt fikk vi blant annet delta på fysisk undervisning med arrestasjonsteknikk og caser, noe som var lærerikt ettersom teknikkene er forskjellige, men med mange like momenter. 

Jeg følte samtidig at undervisningen besto av aktuell tematikk knyttet til de samfunnsproblemene og utfordringene Sverige opplever om dagen.

Jeg fikk et godt innblikk i undervisningshverdagen ved polisutbildningen ved Umeå Universitet. Det var særlig interessant å se hvordan de har tatt i bruk teknologi som et verktøy i undervisningen. 

De fleste øvingslokaler var utstyrt med videokameraer og store skjermer, og ved hjelp av dette kan studentene i etterkant av øvelser observere gjennomføringene.

De fleste øvingslokaler var utstyrt med videokameraer og store skjermer, og ved hjelp av dette kan studentene i etterkant av øvelser observere gjennomføringene. Jeg ser på dette som et nyttig hjelpemiddel til videreutvikling av ferdigheter og refleksjoner rundt egne prestasjoner. 

Jeg tror et slikt tiltak ville vært interessant å teste ut ved Politihøgskolen, og som kanskje kunne bidratt til at læringsutbyttet øker blant oss studenter.

Samarbeidet med de svenske studentene inspirerer meg til å fremme internasjonalisering og mulighetene for å knytte kontakter utenfor landet vårt. For i løpet av studiet vårt skal vi gjennom mange utfordringer og situasjoner som gir rom for egenutvikling. 

Spesielt utviklende kan det være å ta et utvekslingsopphold i løpet av B2. Jeg svært glad for at Politihøgskolen tilbyr dette. Utveksling skaper en ytterligere internasjonal forståelse og er en gylden mulighet for oss studenter til å utvide horisonten.

Jeg verdsetter all kunnskapen vi lærte på studieturen til Umeå, og jeg kommer til å ta dette med meg videre i karrieren. Det vil alltid være muligheter for å lære mer, og jeg mener at ved å opprettholde og skape nye internasjonale relasjoner vil vi stadig kunne utvikle oss, både som etat, høgskole og individ.

Powered by Labrador CMS