Fagartikler

Fagartikler

Med rett til å bite?

Hvordan hundeføreren opererer i balansegangen mellom effektivitet og legalitet i sin hverdag synes i betydelig grad å være overlatt til eget personlig skjønn.

Til toppen