Bildet viser studenter under uteksaminering ved Politihøgskolen i Stavern i 2016.

Studentene er bestilt av staten - Men det er ikke jobb til dem

Det er allerede et enormt etterslep på uteksaminerte politistudenter uten jobb. Likevel har det aldri blitt satt av mindre penger til nyansettelser i politiet enn i budsjettet for 2019.

Publisert Sist oppdatert

I midten av desember ble justisbudsjettet for 2019 satt, og med det følger blant annet tallene for bevilgninger til nyansettelser i politietaten. Regjeringen valgte å bevilge skarve 50 millioner kroner til nyansettelser, et beløp som ikke på langt nær er nok til å ansette alle studentene som vil uteksamineres fra Politihøgskolen i 2019 – studenter som er bestilt av staten. 

Det er allerede et enormt etterslep på uteksaminerte politistudenter uten jobb, og likevel har det aldri blitt satt av mindre penger til nyansettelser i politiet enn i budsjettet for 2019. 

Lisa Figenschou, leder for PF-studentene.

Og dette i en tid der alle de 12 politidistriktene melder om underbemanning og manglende ressurser til å håndtere alle sakene som kommer inn.

Hvor blir pengene av?

Allerede i november, da budsjettenigheten mellom partiene ble publisert, kunne samtlige av Politiets Fellesforbunds lokallag melde om at de ikke vil klare å opprettholde dagens bemanning med det budsjettet som nå foreligger.

For eksempel må Oslo politidistrikt ned 130-150 stillinger over en periode på to år, mens Møre og Romsdal politidistrikt må holde 50 stillinger ledige i 2019 for at budsjettet skal gå opp.

Når regjeringen da skilter med at justissektoren har fått en økning i budsjett som aldri før – med hele to milliarder kroner – kan en jo begynne å lure på hvor pengene egentlig blir av. Ser man derimot et lite stykke bak glansbildet, oppdager en at 1,5 milliarder av denne såkalte økningen, ikke er annet enn omdisponering av statlige midler.

De er tatt direkte fra Statens pensjonskasse og gitt til politiet – for nå skal etaten håndtere pensjonsutbetaling på egen hånd. Noe som selvsagt binder opp ytterligere ressurser, ressurser som ikke eksisterer.

I tillegg velger regjeringen å trekke ut 51 millioner kroner fra politiets budsjett, som en udokumentert gevinst på nærpolitireformen.

En reform som nylig ble slaktet i en undersøkelse gjort av Politihøgskolen, der 4500 ansatte i etaten deltok. 

LES OGSÅ: Kun én av ti nyutdannede i fast jobb

Stå sammen

Politikerne er ikke så ulike deg og meg i grunn –  de liker også å leve på kredittkort og glemme at regningen kommer i posten om ikke så lenge.

Og det er en regning som dessverre ikke kan løses med delbetaling eller nedbetalingsplaner. Konsekvensene av nedbemanningen som etaten tvinges til å foreta i disse dager, vil være et svekket samfunn med manglende tillit til politiet.

Det vil være manglende ressurser til å bekjempe kriminaliteten og beskytte befolkningen, og det vil være utslitte ansatte som velger å forlate justissektoren av hensyn til egen helse.

Eneste måten vi kan snu denne utviklingen på, er å stå sammen om budskapet vårt til regjeringen, for det er tydelig at de trenger litt rettledning. Vi må alle innse at dette er ikke en konsekvens som bare rammer de arbeidsledige politistudentene. Det rammer hele samfunnet kollektivt – og det er på tide at vi kollektivt sier nok er nok. 

LES OGSÅ: 119 nyutdannede i fast jobb

Powered by Labrador CMS