Leder

Vi ser et mønster

Ryktene har svirret. Bruddstykker av informasjon har nådd Politiforum. Etterhvert ble innspillene så mange at vi startet å grave.

Reform på sparebluss

2016 markerer et veiskille for politiet i Norge. De nye politimestrene har tatt fatt på jobben og den nye politidistriktstrukturen er på plass - i hvert fall på papiret.

Til toppen