Erik Inderhaug, redaktør i Politiforum.

LEDER

Tillitskrise for skarpskytterrifla

Det skal ikke være mulig, men nå har det skjedd igjen: Politiets skarpskytterrifle har avfyrt seg selv, for tredje gang.

Publisert

Som ved de to første hendelsene, skjedde den utilsiktede avfyringen under trening. I motsetning til de to første hendelsene, da rifla var skarpladd, var den denne gangen ladet med løsammunisjon.

Heldigvis ble derfor ingen skadd denne gangen heller. Det gjør imidlertid ikke hendelsen mindre alvorlig.

Den aktuelle skarpskytterrifla har vært i politiets eie siden november 2019. Politiforum er kjent med at rifla har vært benyttet i konkrete oppdrag, men ikke hvilken type oppdrag.

Tenk deg følelsen for de eller den som kanskje nå vet at de har brukt kikkertsiktet på akkurat denne rifla til å sveipe over en folkemengde. Det er til å få frysninger av.

Avtalen med våpenprodusenten Steyr Arms innebar leveranse av mellom 140 og 190 skarpskytterrifler. To av disse riflene – den første hendelsen skjedde med et prøveeksemplar – har altså gått av uten at noen var nær avtrekkeren. Det er uholdbart.

Vi vet at denne siste hendelsen har sjokkert og opprørt det lille skarpskyttermiljøet i politiet. I interne fora har en stor andel av skarpskytterne varslet at de nå vurderer å legge våpenet på hylla for godt, og slutte som skarpskyttere. Risikoen for at noe går galt, har blitt for stor.

Selvsagt ønsker ingen av skarpskytterne å ende opp som utilsiktede drapsmenn.

Selvsagt ønsker ingen av skarpskytterne å ende opp som utilsiktede drapsmenn.

Vi forstår dem godt. Tilliten til skarpskytterrifla var allerede tynnslitt etter de to første hendelsene. Nå har den fått seg enda et skudd for baugen.

Det framstår derfor som uforståelig at POD og PFT i det hele tatt vurderer å oppheve bruksforbudet som ble innført etter den tredje utilsiktede avfyringen.

At feilen nå er funnet, og alle riflene er gjennomgått og friskmeldte, er en ting. Å gjenopprette tilliten til våpenet er noe helt annet.

Alle riflene ble tross alt gjennomgått og friskmeldt også for to år siden. Likevel smalt det igjen.

I skrivende stund er ingen endelig beslutning tatt, men slik vi forstår det kommer skarpskytternes mening til å veie tungt. Det skulle bare mangle. Det er tross alt de som må bære den tyngste byrden dersom noe går virkelig galt.

Fra vårt ståsted er det åpenbart at skarpskytterrifla må tas ut av drift. Å gjøre noe annet vil være uansvarlig, for slik situasjonen framstår nå, er rifla en sikkerhetsrisiko for både publikum og politiet selv.

Det vil koste både tid og ressurser å bytte ut skarpskytterriflene. Det er uansett en liten pris å betale for å gjenopprette skarpskytternes tillit – og en langt mindre kostnad enn i verstefallsscenariet: En fjerde, utilsiktet avfyring som rammer publikum.

Det har ikke politiet råd til

Powered by Labrador CMS