Erik Inderhaug, redaktør i Politiforum.

Beredskap i koronaens tid

Hvordan skal du som operativ politi forholde deg til at alle menneskene du møter kan være smittebærere av et potensielt dødelig virus?

Publisert

Tre år på Politihøgskolen legger grunnlaget for å håndtere en rekke ulike utfordringer i jobben som politi. Med noen års operativ erfaring i beltet mestrer du enda mer. Utlært blir du aldri, men for hver dag som går og hvert oppdrag som gjennomføres, blir du tryggere og bedre rustet til å møte neste trussel og neste utfordring.

Alle som velger politiyrket, vet at det er risiko forbundet med tjenesten. Du kan møte mennesker som ikke vil deg vel, eller som gjennom sine handlinger utsetter deg for fare. Du kan bli skadet, kanskje alvorlig. I verste fall kan du miste livet. Heldigvis skjer det sjeldent.

Dette er en erkjennelse som gjøres av alle polititjenestemennene og -kvinnene som hver dag er ute i samfunnet for å håndheve lov og orden og sørge for befolkningens trygghet. Det er, på sett og vis, en kalkulert risiko.

Koronaviruset «Covid-19» er en ny og uforutsigbar variabel i dette regnestykket. Gjennom politiutdanningen får studentene kunnskap om smittevern og sikkerhet, som settes i sammenheng med handlingsplikt og risikovillighet.

Men hvordan skal du som operativ politi forholde deg til at alle menneskene du møter kan være smittebærere av et potensielt dødelig virus? Plutselig har dette blitt hverdagen for alle polititjenestekvinner og -menn som daglig er i kontakt med publikum. Og som politi er det ikke alltid så lett å holde en meters avstand til andre mennesker.

I skrivende stund er 3845 nordmenn bekreftet smittet av koronaviruset. Noen av dem er ansatt i politiet. Vi håper, som alle andre, at det lar seg gjøre å stanse utbruddet snarlig, men ingenting indikerer at antallet smittede vil synke innen du leser dette. Mørketallene er sannsynligvis store.

Vi skal ikke krisemaksimere. De aller fleste som rammes av koronaviruset, vil få mild sykdom. Operative politifolk er i stor grad både unge og friske. Det er viktig å understreke.

Samtidig vet vi at koronaviruset er svært smittsomt og har en høy dødelighet for utsatte risikogrupper. Også politifolk kan ha underliggende sykdommer som gir økt risiko. Og de har ektefeller, samboere, barn og foreldre.

Politifolk er forberedt på at tjenesten kan innebære å måtte sette seg selv i fare. I møte med en usynlig fiende som gjennom jobben potensielt også kan ramme deres nærmeste er politifolk - som alle oss andre - ikke like godt rustet. 

Det er i dette landskapet operative politifolk skal manøvrere når de hver dag går på jobb for å oppfylle samfunnsoppdraget sitt. Virusutbruddet gjør en allerede krevende arbeidshverdag enda mer krevende. Handleplikten ligger fast og du må regne med å fortsatt måtte komme ubehagelig tett på publikum.

Noen forholdsregler er det mulig å ta for å unngå smitte, men i din jobb er ikke hjemmekontor et alternativ. Derfor går du også på jobb som normalt, til tross for uvissheten og usikkerheten knyttet til koronaviruset. Det står det stor respekt av.

Vi vil rette en stor takk til alle polititjenestekvinner og -menn som opprettholder beredskapen og sørger for lov og orden i den kaotiske tiden vi nå lever i. Takk for at du går på jobb som normalt, for den innsatsen du legger ned, og for den risikoen du tar på våre vegne. 

LES OGSÅ: Kjære medmenneske, - det er nå det gjelder

Powered by Labrador CMS