Erik Inderhaug.

Nå må politikerne betale regningen

Flere studenter blir mer opptatt av å gjøre seg selv gode, enn å samarbeide og dele av kunnskapen sin.

Publisert

To måneder har gått siden 570 ferdig utdannede politifolk fikk sine vitnemål under høytidelige seremonier på Politihøgskolen (PHS). Vitnemål som beviser at de er skikket til å tre inn i uniformen og gjøre en viktig jobb for samfunnet. 

Det var en gledens dag, men i bakhodet lå usikkerheten. Kom de til å få jobb i politiet? Mange av de nyutdannede fra 2019-kullet vil fortsatt svare nei på dette spørsmålet. Hvor mange, vet vi ikke. Statistikken fra Politidirektoratet (POD) som viser hvor mange nyutdannede som har fått politijobb, skulle vært publisert i begynnelsen av juli, men lar vente på seg.

Denne statistikken er viktig av flere grunner: Den er en pekepinn for arbeidsledige politifolk og nåværende politistudenter om hvilke muligheter de har for å få seg politijobb. Ikke minst er tallene et viktig beslutningsgrunnlag for politikerne, som har det overordnede ansvaret for å sørge for at politidistriktene har råd til å ansette nye polititjenestemenn og -kvinner. 

Derfor er det uheldig at statistikken er satt på pause.

LES OGSÅ: Studentene er bestilt av staten - Men det er ikke jobb til dem

Argumentet om at dette handler om GDPR – personvernlovgivningen som trådte i kraft våren 2018 – gir bare grunnlag til spekulasjoner om vikarierende motiver. Handler dette egentlig om motvillighet mot å publisere svært dystre jobbtall?

Signalene vi får fra de nyutdannede politifolkene, går i den retningen. De uttrykker skepsis og engstelse for framtiden. Jobbene er få og søkerne mange. Oversikten Politiforum har samlet, viser at 107 politibetjentstillinger hadde søknadsfrist i perioden 1. juni – 15. september.

Det er 107 stillinger til 570 nyutdannede, pluss – må vi anta – majoriteten av de over 200 politiutdannede fra tidligere kull som sto uten politijobb i begynnelsen av april. Vi skjønner godt at dette skaper bekymring og uro. Det er det siste studentene på PHS trenger nå. For som Politiforum skriver lørdag, har usikkerheten om framtidige jobbutsikter fått et annet, og mer alvorlig utslag.

Flere studenter blir mer opptatt av å gjøre seg selv gode, enn å samarbeide og dele av kunnskapen sin. Studentmiljøet blir mer konkurransepreget når konkurransen om jobbene er så hard.

Det er en bekymringsfull utvikling, spesielt med tanke på at studentene skal ut i en etat som vektlegger samhold og kameratskap så høyt. For dette samarbeidet og samholdet skal og må starte på PHS. Heldigvis tar både ledelsen ved PHS, studentrådet og studentforeningen denne utfordringen på alvor.

Vi håper regjeringen og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) også gjør det. Det er tross alt de som sitter på løsningen: Mer penger til å ansette alle de nyutdannede politifolkene som går arbeidsledige. Det er politikerne som har bestilt dem, og da må de også ta regningen.

Vi venter spent på statsbudsjettet. 

LES OGSÅ:Senterpartiet ut mot sammenslåing av PHS og KRUS: - Jeg er alvorlig bekymret

Powered by Labrador CMS