LEDER

Den lange veien

Trenden for færre drepte i trafikken har snudd. Arrangementet i Nord-Østerdalen er et eksempel på forebyggende virksomhet som er med på å redde liv.

Publisert Sist oppdatert

Trenden har vært nedadgående i mange år. Færre og færre personer blir drept i trafikken i Norge. For bare 20 år siden omkom over 300 mennesker årlig på norske veier. I fjor var tallet 80, men i 2022 har dette dystre tallet igjen blitt tresifret.

Ved utgangen av november hadde 111 mennesker omkommet i trafikken. Det er med andre ord fortsatt en vei å gå for å nå Stortingets nullvisjon fra 2002 om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken – og for å nå Statens vegvesens «delmål» om maksimalt 50 trafikkdrepte i 2030.

Det som forhåpentligvis viser seg å være en liten dupp i den ellers så positive utviklingen, bør være et varsko for samfunnet – et varsko om at det fortsatt er en jobb å gjøre, selv om det i dag er vesentlig tryggere å ferdes i trafikken enn på begynnelsen av 2000-tallet.

Færre dødsfall i trafikken kan tilskrives mange faktorer; som sikrere biler, bedre veier og økt bevissthet hos både store og små trafikanter. I det forebyggende og bevissthetsskapende arbeidet spiller politiet en nøkkelrolle.

Saken om trafikkåret som har vært viser hvordan politiet i Nord-Østerdalen jobber opp mot lokale bilinteresserte nettopp for å skape bevissthet om trafikksikkerhet og kjøreadferd. Det er en klok tilnærming som gir resultater.

Det som forhåpentligvis viser seg å være en liten dupp i den ellers så positive utviklingen, bør være et varsko for samfunnet

Erik Inderhaug, ansvarlig redaktør

Når denne gruppen opplever å bli sett og møtt av politiet på sin egen arena, i «fredstid», skaper det tillit, respekt og gode relasjoner. De bilinteresserte som Politiforum har snakket med, gir et inntrykk av at dette arrangementet bidrar til en økt bevissthet rundt egen adferd i trafikken – holdninger de selv sprer i bilmiljøet.

Denne typen forebyggende virksomhet er med på å redde liv.

Trafikksikkerhet kommer ikke av seg selv

Initiativet i Nord-Østerdalen er også et godt bilde på bredden i politiets trafikksikkerhetsarbeid. Laserkontroller, rustesting og patruljering er tiltak i den andre enden av spekteret. Alle er like viktige.

Helheten i dette arbeidet, inkludert politiets samarbeid med andre organisasjoner på feltet, er en vesentlig faktor for å gjøre norske veier enda tryggere. Dette er en jobb som må gjøres jevnt og trutt også i årene som kommer. For trafikksikkerhet kommer ikke av seg selv.

Ikke til forkleinelse for andre ansatte i etaten, men i dag vil vi gi en hyllest til de politiansatte som hver dag bidrar til å gjøre trafikken tryggere for oss alle – enten de gjør det fra patruljebilen, i barnehagen, på skoleveien eller på arrangementer som i Nord-Østerdalen.

Dere gjør en fantastisk innsats. Takk!

Til alle lesere av Politiforum: Kjør pent – og god jul.

Powered by Labrador CMS