700 kilo nærpoliti

Kanskje er Rytterkorpset de siste politifolk som er fysisk tilgjengelig for publikum uten at noe galt har skjedd på forhånd.

Publisert

«Nærpoliti» ble innført som et begrep sammen med nærpolitireformen. Aldri før har politiet vært lenger unna innbyggerne. Både geografisk og i tid. I tidligere tider, før reformen, snakket vi ikke om nærpoliti. Politiet var nærpoliti. Der folk bodde. Begrepet nærpoliti kom da politiet forsvant.

«Vi trenger ikke politifolk inne på kontorene. De skal være i patruljebilene, klare til oppdrag». Dette var mantraet nærpolitireformen ble solgt inn med. Er vi overbevist om at det ble slik det politiske salgsbudskapet var? Slik som tidligere politidirektør fulgte opp?

Vi retter honnør til Ap-leder Jonas Gahr Støre som løftet nærpolitireformen inn i valgkampen ved å trekke sin støtte fra stortingsforliket i 2015. Fordi reformen ikke har blitt slik som planlagt. Slik Senterpartiet lenge har sagt.

Begrepet nærpoliti kom da politiet forsvant.

Vi kan ikke lenger vente og se hva resultatet blir. Resultatet har vi nå. Det er en realitet at politidistriktenes økonomi er svekket, selv om justisminister Kallmyr skryter
av mer penger til politiet.

Politiforum har flere ganger dokumentert hvordan det aller meste av politiets budsjettøkning går til lønn- og prisstigning og økte pensjonsutgifter. Vi har dokumentert at økte pengestrømmer ikke når ut til politidistriktene. Og vi har dokumentert hvordan politisk motiverte budsjettkutt rammer distriktene hardt og tilfeldig, og tvinger dem til å prioritere mellom investeringer i sårt trengt utstyr eller nye politifolk.

I kombinasjon med en kostbar og omfattende politireform, fører dette til en svekkelse av politiøkonomien. Og så lenge dagens regjering fortsetter i samme spor, blir politiets
tjenester ut til innbyggerne svekket.

Det tok 20 minutter før politiet kom fram til moskeen som ble angrepet i Bærum. 20 minutter i et av de mest sentrale strøkene i landet, for å komme fram til moskeen som ligger seks minutters kjøretur fra den tidligere politistasjonen i Sandvika. En politistasjon som er tømt for operativt politi.

De få patruljene som var ute på hjul da angrepet skjedde, var langt unna – opptatt med andre viktige oppdrag. Politidirektøren vil granske hvorfor det tok så lang tid. Hun bør også inkludere alle de andre kritiske oppdragene i Politi-Norge som har tatt like lang eller lengre tid. Det kan bli en omfattende granskning.

Denne gangen var det tilfeldigheter og heltemodig innsats fra privatpersoner som forhindret en større katastrofe. Men beredskap skal ikke handle om tilfeldigheter. Det har 22. juli lært oss.

Beredskap handler om så mye mer enn datasystemer, operasjonssentraler og planer. All verdens planverk hjelper ikke uten tilstedeværelse og nærhet. Og det koster penger. Så enkelt, og så vanskelig, er det.

Når politisk nivå skal fordele penger, har vi ett budskap: Beredskap og rask respons fra politiet er verdt å bruke noen kroner på. Det er vi sikre på at de som står i en krise også synes.

Hva har så dette med 700 kilo nærpoliti og hovedstadens politihester å gjøre? Oslo politidistrikt holder seg med et stolt rytterkorps til stor nytte i operativ tjeneste. Dette er en enhet som gjør så mye mer enn å være paradefigurer på høytidsdager.

Politiet trenger ikke flere stortings-meldinger nå.

Vår hensikt med å løfte fram tjenesten i denne utgaven, er å vise deg politihestene på jobb i hovedstaden når mange av oss sover. Hvordan de løser oppdragene og hindrer voldskriminalitet med sin blotte tilstedeværelse, er godt å se. Kontakten de erfarne politifolkene får med folk ute på byen, er så verdifull.

Kanskje er Rytterkorpset de siste politifolk som er fysisk tilgjengelig for publikum uten at noe galt har skjedd på forhånd.

Det var ikke slik nærpolitireformen var tenkt.

Justisminister Kallmyr varsler en ny stortingsmelding til høsten. Men politiet trenger ikke flere stortingsmeldinger nå. Det er kun en måte for politikerne å kjøpe seg tid for å slippe å gjøre noe nå. Landets polititjeneste trenger en regjering som innser at beredskap og polititjeneste koster mer penger enn de i dag er villige til å bevilge.

Vi setter pris på politikere som viser vilje til å prioritere innbyggernes liv og sikkerhet ved å sette politiet i stand til å gjøre det innbyggerne faktisk forventer.

Powered by Labrador CMS