Erik Inderhaug, redaktør i Politiforum.

LEDER

Valgkampen på justisfeltet handler om troverdighet

Ankepunktet mot den borgerlige regjeringens justispolitikk er at politidistriktene i praksis har blitt svekket som en konsekvens av økt sentralisering og styrking av fagmiljøene.

Publisert Sist oppdatert

Erna eller Jonas? Høyre eller Arbeiderpartiet? Det er i bunn og grunn spørsmålet Norge skal ta stilling til under Stortingsvalget den 13. september. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er riktignok fortsatt en outsider, men sannsynligheten er liten for at han blir statsminister.

Den borgerlige regjeringen har styrt landet i åtte år. Med Erna i førersetet har norsk politi gjennomgått store omveltninger. Politidistriktene har blitt færre og større. Lensmannskontorene har stort sett bare blitt færre. Nå får de nytt navn også. De regionale fagmiljøene har også vokst, både i størrelse og kvalitet.

Hvert år har politiet både ansatt flere politiutdannede og fått mer penger å rutte med – selv om politisk detaljstyring og vilkårlige ostehøvelkutt i budsjettet riktignok har gjort det stadig mer krevende å få økonomien til å gå rundt i politidistriktene.

Så skal vi heller ikke glemme satsingen på den spisse enden, i form av nye politihelikoptre og et nytt beredskapssenter. Det er liten tvil om at tilstanden til norsk politi totalt sett er bedre i dag enn den var for åtte år siden. Det er en fjær i hatten for Erna og hennes åtte justisministre.

Ankepunktet mot den borgerlige regjeringens justispolitikk er at politidistriktene – spesielt de aller mest grisgrendte strøkene – de facto har blitt svekket som en konsekvens av økt sentralisering og styrking av fagmiljøene.

Det var en av årsakene til at Arbeiderpartiet for to år siden trakk seg fra stortingsforliket om politireformen. Beslutningen var en kulminasjon etter at partiet i flere år hadde pekt på hvordan sentraliseringen i «Nærpolitireformen» fikk konsekvenser for oppdragsløsningen og tilstedeværelsen ute i politidistriktene.

Regjeringen går selv langt i å innrømme dette i sin egen politimelding fra i fjor, der de lover en styrking av politiets geografiske driftsenheter. Etterslepet skal tas inn, bare regjeringen får fire nye år.

Valgkampen på justisfeltet handler dermed om troverdighet: Både regjeringspartiene og opposisjonspartiene lover å satse på nærpolitiet dersom de får velgernes tillit.

Det er godt nytt for politidistriktene dersom vår neste regjering holder løftene sine. Akkurat det er ikke sikkert. Valgkampløfter har blitt brutt før, og vil bli brutt igjen. I Politiforums velgerguide kan du få en oversikt over hvilke løfter de enkelte partiene har for politiet dersom de får regjeringsmakt. Vi håper velgerguiden kan gjøre deg litt klokere på hvor partiene står på justisfeltet.

Politiforum skal uansett ikke anbefale noen å stemme på hverken det ene eller andre partiet. Det valget er ditt. Vår eneste oppfordring er at du bruker stemmeretten din. Dette er din mulighet til å påvirke.

Godt valg.

—-

En tidligere versjon av denne lederen inneholdt formuleringen «Politidistriktene har blitt svekket som følge av økt sentralisering og styrking av fagmiljøene». Formuleringen var upresis, og har derfor blitt endret.

Powered by Labrador CMS