Nå må politidirektøren tråkke på bremsen

Tjenestepersoner bør ta ansvaret for å nekte å kjøre en utslitt bil. Både for sin egen sikkerhet, sin kollegas sikkerhet – og ikke minst for intetanende medtrafikanters sikkerhet.

Politiforum har denne gangen gått nøye inn i politidistriktenes bilregnskap. Vi ser en overraskende stor forskjell på hva en gjennomsnittlig politibil koster de ulike politidistriktene.

Det er åpenbart at det i det omorganiserte politiet, hvor alt skulle drives likt, er høyst ulike måter å drive bilhold på. Der enkelte politidistrikter ser ut til å ha en planmessig utskifting av utslitte politibiler, holder andre fast på at de setter nye deler inn i utslitte biler. Resultatet synes klart. Det er rett og slett dårlig økonomi å reparere på de utslitte bilene.

Når de som reparerer mest, og kjøper minst, er de samme som har det mest kostbare
bilholdet, bør det ringe noen bjeller.

I politiet er bil en forbruksgjenstand. Politibilene kjøres mye, og de kjøres til dels hardt. Med ange ulike sjåfører. Disse bilene har åpenbart en langt høyere slitasje enn familiebiler, og skulle dermed hatt et tilsvarende kortere livsløp.

Det gamle munnhellet om at det er dyrt å være fattig, gjelder i fullt monn for politiet. Der det er vanskelig å finne plass på budsjettet til å kjøpe en bil til en million kroner, er det lettere å finne plass til å bruke 100.000 kroner i året på reparasjon av en enkelt bil. 

Det er opp til enkeltpersoner å vurdere når en bil er utslitt. Sett opp mot budsjettpress og budsjett man selv ikke rår over, blir dette feil.

Med så mange regler politiet er omgitt av, ville det vært en smal sak å opprette en regel om at utrykningskjøretøy selges når de passerer for eksempel 200.000 kilometer. En bil som kun brukes til administrativ kjøring kan sikkert gå litt lenger.

Det blir feil av den respektive politimester å ikke ta bilholdet mer alvorlig. Politibilen som en trygg arbeidsplass er ikke kun vernetjenestens ansvar. Er bilen ikke lenger egnet til utrykningskjøring, skal den enten selges eller skrotes. Krav til et utrykningskjøretøy bør ligge langt høyere enn en ordinær EU-kontroll.

Du som tjenestemann må være klar over at det er du som fører av utrykningskjøretøyet som sitter med det pulveriserte ansvaret om noe går galt under utrykning med et utslitt kjøretøy. Politimesteren kan toe sine hender, det samme kan politistasjonssjef eller bilansvarlig.

Da skal du som tjenestemann også ta ansvaret for å nekte å kjøre en utslitt bil. Både for din egen sikkerhet, din kollegas sikkerhet – og ikke minst for intetanende medtrafikanters sikkerhet.

Plasser ansvaret der det hører hjemme. Vi skal se den sjef som beordrer høyrisikokjøring - som utrykningskjøring er - med utslitte kjøretøy. Det ansvaret vil ingen ta. At politiet ikke er utstyrt med et tilstrekkelig antall gode nok kjøretøy, er til syvende og sist et politisk ansvar. Ikke et ansvar du som operativ politi skal ta, med å kjøre noe som ikke holder mål. 

LES OGSÅ: Budsjettmangel gir bråstopp

Powered by Labrador CMS