Leder

«Et dårlig arbeidsmiljø kan ende med å bli en trussel mot rettssikkerheten»

Det har blitt snakket om det i mange år, at ikke alt er slik det burde være i Sør-Vest politidistrikt.

Ansvarlig redaktør Erik Inderhaug.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Lenge før pandemien fikk også Politiforum gjengitt fortellinger om konflikter, maktkamp og gjengjeldelse i distriktet med hovedsete i Stavanger.

Som pressen alltid skal møte slike beskyldninger, møtte også vi historiene med sunn skepsis og vaktsomhet. En konflikt har alltid flere sider. Kilder kan ha skjulte agendaer.

Etter hvert som historiene ble flere, beskyldningene sterkere og bekymringene større, begynte imidlertid også vi å undre oss: Hva er det egentlig som skjer i Sør-Vest politidistrikt?

Politiforums innblikk bak fasaden i politidistriktet gir en større forståelse for hvorfor Sør-Vest politidistrikt er landets femte største målt i antall årsverk, landets tredje største målt i innbyggertall, og landets aller største målt i antall varslingssaker.

Saken du nå kan lese på Politiforum.no er et forsøk på å gi en form for svar på dette spørsmålet. 

Vi kan ikke påberope oss at dette er fasiten. Men Politiforums innblikk bak fasaden i politidistriktet gir en større forståelse for hvorfor Sør-Vest politidistrikt er landets femte største målt i antall årsverk, landets tredje største målt i innbyggertall, og landets aller største målt i antall varslingssaker.

I enhver organisasjon er det ikke til å unngå at det vil oppstå gnisninger, uoverensstemmelser og konflikter. Ikke minst i en organisasjon på størrelse med Sør-Vest politidistrikt, med sine rundt 1200 ansatte. Ofte er det nettopp slik uenighet som fører til utvikling.

Det fordrer imidlertid at de små og store konfliktene tas ved roten og håndteres raskt, ryddig og redelig. En rekke av de over 100 kildene Politiforum har kontaktet det siste året, hevder dette slettes ikke er tilfelle i Sør-Vest politidistrikt.

I en reportasje i fjor høst, avdekket Politiforum at en stor andel politiansatte vegret seg for å ytre seg både internt og eksternt, av frykt for karrieremessige konsekvenser. Denne frykten har gjort seg gjeldende også i arbeidet opp mot Sør-Vest politidistrikt.

Svært få kilder ønsker å la seg intervjue under fullt navn, av frykt for negative sanksjoner. Pressens Vær varsom-plakat stiller strenge krav til bruk av anonyme kilder. Slik kildebruk fordrer ekstra varsomhet. Mange av kildene i Politiforums reportasje fra Sør-Vest politidistrikt er likevel anonyme, fordi det var avgjørende for å få fram informasjon av vesentlig samfunnsmessig betydning.

Hvorfor er bildet som Politiforums kilder tegner alvorlig? Det handler for det første om de ansattes rett til et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Ansatte som opplever å ha det bra på jobb, som blir sett, hørt og tatt på alvor, presterer bedre. I en etat som politiet er dette en særdeles vesentlig tilleggsdimensjon.

Samtidig står også norsk politi i en svært krevende ressurssituasjon, hvor nedbemanning og stramme budsjettrammer legger press på virksomheten og gir økt risiko for både politiansatte og publikum.

Når denne virkeligheten møter uklok personalbehandling, er det virkelig fare på ferde – ikke bare for politiet og de enkelte ansatte, men også for beredskapen og rettssikkerheten.

Politimester Hans Vik har vært sparsommelig i sine svar på Politiforums spørsmål om arbeidsmiljøet og konflikthåndteringen i Sør-Vest politidistrikt. Vi håper likevel de mange beskyldningene, bekymringene og historiene i vår reportasje vil bli tatt på alvor og håndtert forsvarlig – med eller uten pressens kritiske søkelys på seg.

Powered by Labrador CMS