Erik Inderhaug, redaktør i Politiforum.

LEDER

Elefanten i rommet

Jokeren i framtidens maktpyramide er selvfølgelig elektrosjokkvåpenet.

Publisert Sist oppdatert

Så skal det skje igjen. Den nye regjeringen følger i fotsporene til sine forgjengere, og igangsetter nok en utredning om bevæpning av politiet. Meldingen kom knapt fem år etter at bevæpningsutvalget leverte sin anbefaling om å ikke innføre generell bevæpning av norsk politi.

Det skal sies at mye har skjedd siden den gang. Elektrosjokkvåpen er ferdig utprøvd og på vei til å bli innført i hele politiet, i tråd med anbefalingen det forrige utvalget kom med. Punktbevæpning har blitt et begrep. Terrortrusselen har gitt nye, lange perioder med midlertidig bevæpning.

Hendelsene på Kongsberg og Bislett i fjor, aktualiserte igjen politiets argument om viktigheten av å ha våpenet lett tilgjengelig for å kunne gi raskest mulig respons.

Det er med dette bakteppet at regjeringens nyutnevnte utvalg nå skal se på politiets bruk av maktmidler; et arbeid hvor maktpyramiden skal legges til grunn.

Jokeren i framtidens maktpyramide er selvfølgelig elektrosjokkvåpenet. I rapporten etter prøveperioden pekes det på at elektrosjokkvåpen både kan redusere bruken av pepperspray, men at dette nye våpenet også – i gitte situasjoner – kan begrense politiets bruk av skytevåpen.

Elektrosjokkvåpen er imidlertid ikke noen permanent erstatning for skytevåpen. Spørsmålet som det nye utvalget skal besvare, er hvilken effekt dette nye verktøyet vil ha på politiets behov for skytevåpen.

Det nye utvalgets arbeid skal bygge videre på bevæpningsutvalgets rapport. Vi forventer derfor ikke noen overraskelser. Det blir neppe snakk om permanent bevæpning denne gangen heller, men det er nok heller ikke intensjonen.

Der det forrige bevæpningsutvalget fikk i mandat å «vurdere om politiet bør være permanent generelt bevæpnet», er ikke generell bevæpning nevnt overhodet i mandatet til det nye utvalget.

Det er ikke så rart. Regjeringen Støre vil ikke risikere å plutselig få en anbefaling om å permanent bevæpne politiet i fanget. Da er det bedre å gå stille i dørene, for en slik anbefaling ville gitt unødig støy rundt en sak det strengt tatt er bred politisk enighet om.

Etter Høyres lille flørt med bevæpningsspørsmålet under sitt landsmøte i 2021 – et relativt stort flertall stemte nei – er det fortsatt bare ett parti på Stortinget som ønsker et permanent bevæpnet politi. Og Fremskrittspartiet, de er i opposisjon.

Vi tror likevel den nye gjennomgangen av politiets maktmidler vil være nyttig, ikke minst for å fastslå elektrosjokkvåpenets plass i maktpyramiden og se politiets maktmiddelbruk i lys av de siste årenes utvikling og hendelser. Mer kunnskap er sjelden feil. Ikke minst på et område som kan være så inngripende som politiets bruk av maktmidler.

Men elefanten i rommet er der fortsatt. Over 100 år siden det først ble ytret frampå at politiet kanskje burde bevæpnes med revolver framfor kølle, går debatten om bevæpning av politiet fortsatt. Det vil den sannsynligvis fortsette å gjøre også etter at politiet en gang blir permanent bevæpnet.

For lik det eller ikke, permanent bevæpning vil komme. Spørsmålet er bare hvilken statsråd som vil sitte igjen med en slik – sannsynligvis – irreversibel beslutning på CV-en.

Det blir neppe Emilie Enger Mehl.

Powered by Labrador CMS