Erik Inderhaug, redaktør i Politiforum.

Leder:

Eirik Jensen-saken: Tid for granskning

Konsekvensen av dommen mot Eirik Jensen er at det nå vil stilles spørsmål ved den jobben han har gjort de siste 20-30 årene.

Publisert

Tirsdag 10. november ble Eirik Jensens siste håp knust. Da avviste Høyesterett å behandle anken hans. Den knusende dommen på 21 års ubetinget fengsel fra Borgarting lagmannsrett blir dermed stående.

Avvisningen markerer slutten på en snart sju år lang rettsprosess, som begynte med pågripelsen av Jensen den 24. februar 2014. Den dypt hemmelige politioperasjonen som endte med at en høyt betrodd og av mange høyt respektert polititjenestemann ble arrestert, slo ned som en bombe i Norge.

Skandalen var et faktum.

Også internt i politiet kom pågripelsen som et stort sjokk. Kun et tyvetalls betrodde tjenestepersoner hadde kjennskap til den pågående etterforskningen mot en mulig insider i politiet.

Men noen ante. Noen visste. En av dem var Einar Aas.

Da han tiltrådte stillingen som leder for Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet i 2009, ble han Eirik Jensens sjef. Navnet hadde han hørt før. Flere år tidligere hadde Aas fått en bekymringsmelding om en informantbehandler i Oslo som drev med «urent trav». Det ble ikke den siste bekymringsmeldingen Aas mottok om Jensen.

I dette bladet forteller Einar Aas for første gang sin historie om relasjonen til Eirik Jensen, om ryktene og beskyldningene, rettssakene og dommen mot hans tidligere medarbeider.

En gang var Eirik Jensen en betrodd og aktet polititjenestemann. Riktignok hadde han rykte på seg for å være nokså ukonvensjonell og kreativ, men resultatene talte for seg.

Nå er situasjonen en helt annen. Foran seg har Jensen minst 14 år bak lås og slå for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikasmugling. Fallet har vært dypt.

Pågripelsen, rettsakene og dommen har utvilsomt gjort uopprettelig skade på Jensens rennomé. Mer alvorlig er det at dette også sår tvil om resultatene han har oppnådd.

Hvis han virkelig har hjulpet Gjermund Cappelen med å smugle store mengder narkotika - slik rettssystemet nå ettertrykkelig har slått fast – hvordan kan man da stole på at han har handlet etterrettelig og korrekt i alle de andre sakene han har vært involvert i?

Konsekvensen av dommen mot Eirik Jensen er at det nå vil stilles spørsmål ved den jobben han har gjort de siste 20-30 årene. Det åpner også for at det kan bli stilt spørsmål ved måten politiet har drevet informantbehandling på. Og i ytterste konsekvens kan det skape en mistro til etaten som helhet.

Slik blir dette til et spørsmål om den livsviktige tilliten til politiets arbeid. Uten tillit forvitrer etaten.

Når det nå foreligger en rettskraftig dom er det derfor særdeles viktig at det blir igangsatt en bred og grundig granskning av Eirik Jensen-saken, med mål om å snu hver stein for å finne ut hvordan dette kunne skje – og for å sørge for at det ikke skjer igjen.

Powered by Labrador CMS