LEDER

Et dårlig tidspunkt å skru igjen pengekrana for politiet

I den tiden Norge nå står i, er det imidlertid svært uklokt å ikke styrke politibudsjettet – på samme måte som det er klokt å styrke Forsvarsbudsjettet, slik regjeringen foreslår.

Publisert

Jubelen sto ikke akkurat i taket i politikretser da regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt fram for noen uker siden. På stedet hvil er kanskje den beste beskrivelsen. Økningen i politibudsjettet var, relativt sett, marginal. For økonominerdene ble framleggelsen et gigantisk antiklimaks.

At politiet ikke kom til å bli prioritert denne gangen, har ligget litt i kortene. Det kom aldri noen politiske medieutspill – «budsjettlekkasjer» på folkemunne – om styrking av politiet i forkant av framleggelsen.

Isolert sett er det kanskje også greit at politiet nå må gå strammere tider i møte, all den tid politietaten har nytt godt av en sterk budsjettvekst det siste tiåret. På ett eller annet tidspunkt måtte veksten flate ut.

I den tiden Norge nå står i, er det imidlertid svært uklokt å ikke styrke politibudsjettet – på samme måte som det er klokt å styrke Forsvarsbudsjettet, slik regjeringen foreslår.

Det er lite som tyder på at uroen og usikkerheten som preger Europa kommer til å lette med det første, og energikrisen gjør at Norge fort kan få en hovedrolle de ikke vil ha. Bakteppet er det som framstår som en sabotasjeaksjon mot gassledningen Nord Stream i Østersjøen.

Norge, som verdens tredje største gasseksportør, er nå et åpenbart mål.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har også slått fast at etterretningstrykket og sabotasjetrusselen fra Russland mot Norge, øker. De mange droneobservasjonene, og pågripelsene av flere russiske statsborgere, understreker alvoret.

Nå må Norge beskytte olje- og gassinstallasjonene sine enda bedre. Og ansvaret for politiinnsats på kontinentalsokkelen, er det politidistriktene Sør- Vest, Møre og Romsdal, Nordland og Troms som har.

Dette ansvaret kan være krevende nok i en normalsituasjon. For en politietat som har håndtert den ene krisen etter den andre i snart tre år, blir den ressursmessige spagaten de står i, enda bredere av trusselen mot oljenæringen.

At Heimevernet nok en gang settes inn for å bistå politiet, kom derfor ikke som en overraskelse på noen. Helt unaturlig er det heller ikke, men i dette lyset framstår det likevel paradoksalt at regjeringen prioriterer å styrke politiets bistandsressurser framfor å styrke politiet selv.

Vi håper at Stortinget ser annerledes på prioriteringene når de skal vedta det endelige statsbudsjettet for 2023. At Forsvaret blir styrket i den tiden vi lever i, er ikke unaturlig. At politiet skal bli hengende etter, er uansvarlig.

Powered by Labrador CMS