Også politiet går inn i et nytt år. Vi oppsummerer 2014.
Også politiet går inn i et nytt år. Vi oppsummerer 2014.

Nytt politiår fra A til Å

Hva skjedde i Politi-Norge i 2014? Vi ser tilbake på året som har gått og framover mot året som kommer.

Publisert Sist oppdatert

Antall distrikter er et av de store spørsmålene i den nye politireformen. Politianalysen anbefaler helt ned i seks politidistrikt for å få et “robust” politi. Politidirektoratet går for rundt ti.

Beredskapssenteret skal bygges, men hvor skal det ligge? I februar ble det klart at Beredskapssenteret ble forsinket som følge av en talltabbe avslørt av Politiforum. Det skal avgjøres om det er plass på Alnabru, eller om senteret skal legges til Grønmo. Sistnevnte har blant annet POD foreslått. Legges det til Alnabru, vil det ikke være plass til Hundetjenesten eller senere utvidelser.

Ca. 13,4 milliarder kroner skal gå til å drifte politidistrikter og særorganer i 2015. Det kom fram av statsbudsjettet. Av dette kan det nevnes at det settes av 150 millioner kroner til politireformen, 165 millioner til 350 nye stillinger i politiet, samt 631 millioner kroner til PST – en økning på elleve prosent.

Distriktene strupes og pengene forsvinner før de kommer til politimesterens bord, kunne Politiforum fortelle i vår. De nye midlene går til lønnsvekst, budsjettkutt og nyansettelser. Distriktene sitter til slutt igjen med mindre frie midler å rutte med – tross økt totalbudsjett. Se grafikk av hvor pengene tar veien. Av de 165 millionene politidistriktene får til nye stillinger, mister de 145 millioner på andre poster.

Etterforskningsfaget har fått hard medfart. Redusert bemanning, svak rekruttering, stort gjennomtrekk og lite lukrative ordninger preger etterforskningsmiljøene rundt i Norge. Det toppet seg med avsløringene rundt Monika-saken i Bergen i høst. Justis- og beredskapsministeren har lovet at fagets status skal økes.

Fangetransporten flyttes fra politiet til Kriminalomsorgen i en prøveperiode i Telemark, Vestfold og Søndre Buskerud. Pilotprosjektet skal evalueres i juni 2015. Lokale tillitsvalgte er imidlertid skeptiske, så lenge det i følge dem kan se ut som om dette går utover økonomien i distriktene.

Gudbrandsdal politidistrikt ble snudd på hodet noen hektiske dager i slutten av november, da en politimann ble påskutt og såret da han og en kollega oppsøkte en kjenning av politiet. Heldigvis unngikk politimannen alvorlige fysiske skader – trolig takket være vesten.

Hordaland politidistrikt skal gjennomgå personalbehandlingen blant politijuristene og en nær 200 sider lang rapport to politiadvokater sendte til politimesteren. I rapporten varsler de om kritikkverdige forhold, som blant annet dårlig arbeidsmiljø og knebling av ansatte. Dette kom midt i en vanskelig tid for Hordaland politidistrikt, som hadde hendene fulle med Monika-saken. I løpet av vinteren skal distriktet se på hva som må gjøres, og de har fått bistand fra POD.

Ipadene tidligere justis- og beredskapsminister Grete Faremo kjøpte til politiet kom omsider i bruk denne høsten. Etter lang tid med systemutvikling og testing kunne nettbrettene til 10 millioner (+ minst like mye i utvikling av programvare) benyttes i bilene. Fram til i høst hadde de flere steder ligget i pappesker på politistasjoner i nær ett år.

Januar er nå måneden der det ventes at strukturreformen for politiet blir lagt fram. Den har latt vente på seg flere ganger på grunn av forhandlinger om innholdet. Reformen var i utgangspunktet ventet før jul, men ble nok en gang utsatt. Kristelig Folkeparti har trukket seg fra forhandlingene om reformen.

Kultur og ledelse er diffuse begreper og noe politiet mangler strategier for, kom det fram i en masteroppgave i sommer. Avhandlingen omtalte også eksempler på holdninger og forskjellsbehandling mellom kjønn som ikke hører hjemme verken i 2014 eller 2015. Oslo politiforening setter debatt om tema 29.januar, og Politiforum følger saken.

Lensmannskontorer skal legges ned. Men hvor mange? Politianalysen foreslo å legge 144 av 254 lensmannskontorer til stor motstand fra 150 ordførere og bygdene som berøres. Svaret kommer kanskje i politireformen

Midlertidig bevæpning av politiet er bestemt fram til midten av februar. Bakgrunnen er en trusselvurdering fra PST, som sier at politifolk og militært personell kan være ekstra utsatt fra terrorangrep. Den 25. november startet bevæpningen. Motstandere etterlyser imidlertid en mer kontret begrunnelse enn PSTs offentlige vurdering, som har et ettårsperspektiv.

Ny politihøgskole virker fjernere enn noen gang. Det er plassmangel og dårlige fasiliteter ved dagens PHS på Majorstua i Oslo. For første gang på flere år er ikke ny PHS nevnt med et ord i statsbudsjettet. POD innrømmer at ny politihøgskole ikke er en prioritet nå.

Operasjon sommer ble iverksatt 24. juli og alle politidistrikter satt i terrorberedskap. Bakgrunnen var en trusselvurdering fra PST som sa at det var sannsynlig med terrorangrep innen kort tid. Blant annet ble grenseovergangene voktet av bevæpnet politi.

PF er avventende når det kommer til ny politireform. ”Antall distrikter er ikke viktig – innholdet er avgjørende” har vært mantraet til Politiets Fellesforbund, som også har omdøpt Politireformen til ”Nærpolitireformen”.

Q-tips brukes hyppig av politiets krimteknikere i jakten på DNA-spor. Og 30. august fikk voksne og barn prøve ut både Q-tips, politibiler og annet utstyr da politiet arrangerte tidenes første Politiets dag flere steder i landet. Bilder fra dagen ser du her.

Reisetid eller arbeidstid? Rett før jul tapte PF og en politimann saken mot POD i tingretten, der de ønsket å få reise til og fra oppdrag og trening i uniformert bil regnet som arbeidstid. Men retten sa at dette skal regnes som reisetid – og var ikke i tvil om den avgjørelsen. PF anker saken. Mer om saken følger på Politiforum.no i januar.

Sivile i politiet er spent på i hvilken grad rådene fra politianalysen om å fjerne sivile oppgaver fra politiet blir iverksatt. Hvilke oppgaver som eventuelt blir fjernet er høyst uavklart, og det forventes ingen avklaring når strukturreformen fremlegges.

Trusler om terror mot politifolk, politikere og Forsvarets personell ryster Norge. Det har ført til midlertidig bevæpning, men politikere ønsker å sørge for at bevæpningen ikke blir permanent. Våpeninstruksen blir utfordret i forhold til begrepet «konkret situasjon», men PST kan ikke offentliggjøre hva som konkret ligger til grunn for trusselvurderingen. Trusselen ventet å vare i minst et år, ifølge PST.

Uttransportering av lengeværende asylbarn og håndteringen fra Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet har vært heftig debattert i desember. Var det slik at Politidirektoratet ikke hadde tatt signalene fra regjeringen om endret praksis, eller var det slik at regjeringen ikke hadde lest Politidirektoratets svarbrev på hvordan de hadde forstått retningslinjene? Leder av Stortingets kontrollkomite har bedt justisministeren redegjøre. Saken setter spørsmålstegn ved hvor godt POD og Justisdepartementet egentlig kommuniserer.

Våpeninstruksen har vært på høring. Flertallet på Stortinget støtter ikke regjeringens forslag om fast bevæpning bestemt i det enkelte distrikt, og det gjør heller ikke politiet. Dermed står regjeringen uten politisk flertall for bevæpning, enten det er lokalt eller over hele landet. Sistnevnte støttes av Politiets Fellesforbund.

Whiskey, andre alkoholvarer og narkotika beslaglegges årlig. Men politiet har ingen oversikt over omfanget av marihuanadyrking i Norge. Plantasjene kan attpåtil være en HMS-bombe for politifolk.

X5-modellen av BMW blir Utrykningsenhetenes nye bil. De første BMWene er allerede bestilt, og blir med det de første uniformerte BMWene i norsk politi. Bilen ble valgt etter en ny type anbudsprosess, og prisen per bil starter på 780.000 kroner.

Yrket trekker flere søkere til Politihøgskolen, men politiet sliter fortsatt med å tilby faste jobber ved studieslutt. I november var litt over halvparten av sommerens nyutdannede uten jobb eller i vikariater kortere enn to måneder. Regjeringen har lovet 350 nye stillinger neste år.

Zzz... eller? Nei, det ble lite tid til feriehvile for de rundt tusen politifolkene som ble innkalt under Operasjon sommer, terrorsituasjonen i juli. Og takken fra direktoratet til tjenestepersonene som gikk bevæpnet i inntil 18 timer? Den var et ønske om å inndra avspaseringa.

Æres den som æres bør – og mange av dem er politifolk! Politibetjent Børre Tronstad kastet seg i den iskalde Mandalselva i November i fjor for å redde en ung jente. Han fikk politiprisen i Agder politidistrikt. I Fræna kommune i Møre og Romsdal kan politibetjent Svein Magne Malmedal bli kåret til årets ildsjel på Idrettsgallaen på idrettsgallaen på Hamar, for innsatsen han har gjort på fritiden i det lokale styrkeløftermiljøet.

Østfold politidistrikt fikk ny politimester, men ikke helt uten rabalder. Steven Hasseldal blir konstituert, etter at ansettelsesprosessen ble avlyst underveis.

Året er over. Har du tips til saker vi bør skrive om i 2015? Tips oss her!

Vi ønsker deg et godt nyttår!