I små lokaler på Haraldrud i Oslo holder Hundetjenesten til. Nå er det klart at de ikke får være en del av beredskapssenteret.
I små lokaler på Haraldrud i Oslo holder Hundetjenesten til. Nå er det klart at de ikke får være en del av beredskapssenteret. (Foto: Erik Inderhaug)

Beredskapssenteret blir hundefritt

Hundetjenesten får ikke flytte inn i et nytt beredskapssenter på Alna.

Politidirektoratet (POD) har gitt beskjed til Statsbygg om at Hundetjenesten ikke skal være en del av skissene til nytt beredskapssenter. Det kommer fram i et brev Justisdepartementetet sendte til POD i sommer.

Dermed er det ikke lenger noen flytteplaner for Hundetjenesten, som har for lite plass i dagens tilholdssted på Harldrud i Oslo.

Justisdepartementet skriver at de gir sin tilslutning til vedtaket fra POD om at Hundetjenesten ikke får plass på Alna. Men departementet skriver også at de legger til grunn at det tas en ny vurdering dersom også nabotomta på Kjelsrud tas i bruk og det blir mer areal å bygge på.

Vurderte å slå ut vegger

Tor Sverre Paulsen, leder for Hundetjenesten, ønsker ikke uttale seg til Politiforum om avgjørelsen. Men i februar i år gjorde han det klart at de hadde for lite plass.

Paulsen
Paulsen

– Siden vi flyttet inn i 1997 har vi fått 15 flere hunder, og vi forventer en ytterligere økning. I dag har vi 32 patruljehunder og narkotikahunder, mens vi har meldt inn et behov på over 50 i beredskapssenteret, sa Paulsen til Politiforum den gang.

Det var blant annet ikke plass til nye garderobeskap for de ansatte. Selv måtte Paulsen skifte i kvinnegarderoben, fordi det ikke var plass for garderobeskapet hans noe annet sted. Hundetjenesten så videre på muligheten for å sette opp kontorbrakker på plenen ved inngangsdøra, fortalte Paulsen.

– Vi snakker også om å slå ut vegger for å få mer kontorplass. Det må gjøres. Vi har ikke plass, sa lederen for hundetjenesten i februar.

– Fikk beskjed før sommeren

I det nye beredskapssenteret som skisseres på Alna skal blant annet Beredskapstroppen, bombegruppa, helikoptertjenesten og Krise- og gisselforhandlertjenesten tegnes inn.

Men ikke den ordinære hundetjenesten, som opprinnelig var en del av samlokaliseringsplanene.

– Før sommeren fikk vi beskjed om at hundetjenesten skulle ut av skisseprosjekteringen, bekrefter Hagbarth Vogt-Lorentzen i Statsbygg.

Vedtaket var ukjent for Per Erik Ommundsen i Oslo Politiforening i går. Derfor kunne han ikke uttale seg om saken.

Heller POD ønsker ikke uttale seg om saken. Seniorrådgiver Tonje Torsgård i POD skriver i en e-post at «Den endelige beslutningen om valg av nytt beredskapssenter skal foretas av Regjeringen. Saken er under behandling, og Politidirektoratet ønsker ikke kommentere saken ytterligere.»

hundetjenesten2
hundetjenesten2 Foto: Erik Inderhaug
Det er trangt om kontorplassen hos Hundetjenesten i dag. Foto: Erik Inderhaug
Til toppen