Bildet er tatt i en annen sammenheng.

PHS-rektor om kritikken: – Det har ikke vært mulig å følge våre vanlige utdanningsplaner

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen, forsikrer at gjennom studieløpet skal alle studenter få en forsvarlig og god utdanning, til tross for tiltak rundt koronasituasjonen.

Publisert Sist oppdatert

- Det har vært stadige endringer i smittesituasjonen, og stadige oppdateringer av risiko og sårbarhetsanalyser, for å tilpasse undervisningen til den smittesituasjonen som har vært til enhver tid, og ethvert studiested. Tidligere har det vært et mye større smittetrykk i Oslo, så da har Oslo-studentene hatt mer digital undervisning og mindre tilgang til campus enn Stavern og Bodø, sier Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.

Hun forteller at det har vært krevende å vekte hensynene til smittevern og fysisk undervisning opp mot hverandre, det siste året.

Debatten rundt TV-serien «Martine vil bli politi» har ført til at flere studenter har uttrykt at de er bekymret for at de ikke har gode nok ferdigheter når de kommer ut i praksis, siden de har gått glipp av mye fysisk undervisning.

Mange reagerte sterkt på at Politihøgskolen ga unntak fra smittevernreglene for filmingen av TV2-serien, samtidig som politistudentene hadde hjemmeskole. Studenter i Oslo har blant annet hatt trening i arrestasjonsteknikk over zoom.

- Hva tenker du om at flere studenter er bekymret for at de ikke har nok ferdigheter når de skal i praksis, fordi de har lite fysisk undervisning?

- Studentene går i et treårig løp. Vi har tett kontakt med praksisstedene, så vi skal sikre at de er så trygge som mulig når de kommer dit. De skal ut i leir, og vi vurderer å forlenge vårsemesteret slik at vi får en uke til. Det er ikke besluttet, men vi ser på det for å få tatt mer av treningen de opplever at de ikke har fått, sier Skarpenes.

Hun legger til at forslaget om utvidet vårsemester gjelder Oslo-studentene, som er de som har fått minst fysisk trening.

LES OGSÅ: - Bekymringsfullt om studentene ikke har god nok undervisning i arrestasjonsteknikk

Alle får gjennomført leir

Skarpenes er tydelig på at det er mange hensyn å ta når man skal drive undervisning i en pandemi. Men til tross for koronasituasjonen forsikrer Politihøgskolen om at årets avgangsstudenter får gjennomført utdanningen på normert tid, med operativ godkjenning. Studentene som er i praksis får også fullført sine praksisstudier.

Siste pulje avgangsstudenter har fullført operative godkjenningsprøver, og studentkullet som er i praksis er på god vei til å fullføre.

- Det er jo slik det skal være. Men restriksjonene mot korona har gitt oss ekstra utfordringer. Høgskolen har lojalt fulgt opp smittevernregler og –føringer. Vi har, med noen få unntak, greid å holde smitten utenfor våre campuser, sier Skarpenes.

- Hele samfunnet er satt på prøve det siste året. Høyere utdanning har hatt store utfordringer, så også politiutdanningen. Studiet er i utgangspunktet krevende, med veksling mellom teori og praksis. Det har ikke vært mulig å følge våre vanlige utdanningsplaner. Det har vært mange justeringer og tilpasninger, avlysninger og utsettelser. Vi har hele tiden foretatt risiko- og sårbarhetsanalyser rettet mot programplanens læringsutbyttebeskrivelser - og hensynet til smittevern, legger hun til.

LES OGSÅ: Politistudenter provosert av TV2-serie

Tilpasning til egne forhold

- Nestleder for PF Politistudentene Erlend Sørmoen skrev i Politiforum at «(…) PHS har valgt de strengeste tiltakene, uten vilje til å bruke den fleksibiliteten lovene og anbefalingene rommer for å tilpasse til egne forhold eller enkelttilfeller». Har Politihøgskolen vært for lite løsningsorientert, med tanke på muligheter for å tilpasse til egne forhold eller enkelttilfeller?

- Vi har prøvd å lage en så sikker utdanning som mulig. I den situasjonen vi har vært i nå, er jeg veldig glad for at vi har klart å gjennomføre leir, med løsningen om at studentene måtte være i leir 24/7 i tre uker. Det var det noen som ikke syntes var greit. Det kan jeg forstå, men med dette tiltaket sikret vi at vi ikke fikk smitte inn i leiren. Det har nok vært streng praksis ved mange utdanningsinstitusjoner, og politistudentene er ikke alene om å føle at de har hatt en utfordrende studiesituasjon, sier Skarpenes.

Hun legger til at hun forstår at det har vært krevende for studentene.

- Det er en helt annen studiehverdag enn de hadde sett for seg, sier hun.

Blant dem som har kritisert skolen i debatten om TV-serien «Martine vil bli politi» er også Marte Elverum, som skrev dette i et innlegg i Politiforum: «Her har Politihøgskolen strukket seg langt for å gjøre tilpasninger i sin strenge smittevernpolitikk. Tilpasninger de ikke har vært villige til å gi sine egne studenter».

- Hva tenker du om denne kritikken?

- Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Vi gjorde en avtale om TV-serien før vi visste at det ville bli strenge smittetiltak på dette tidspunktet. Martine Lunde forviste ingen studenter fra leir. Hun var bare på campus i seks dager, og de andre dagene var hun på Beredskapssenteret. Så den uttalelsen får stå for hennes regning, sier Skarpenes.

Førsteårsstudent Vilde Emilie Østensen skrev også et innlegg i Politiforum, hvor hun stilte spørsmålet «Hva slags politi blir vi?», basert på lite fysisk oppmøte, få praktiske øvelser og mye undervisning på zoom.

Skarpenes svarer at hun forstår frustrasjonen, og at noe helt sikkert kunne vært gjort annerledes. Hun forsikrer også at alle studiesteder fremover vil jobbe for å trygge studentene som skal ut i praksis til høsten.

- Svaret til Vilde Emilie, og til dere andre, er at gjennom tre studieår skal alle få en forsvarlig og god utdanning. Årets avgangskull og de to øvrige kullene som har studert under pandemien, vil bli klare for politiyrket og det viktige samfunnsoppdraget. Tross noen utfordringer på veien. Det er Politihøgskolens løfte og forpliktelse, til samfunnet, til politietaten - og alle som er politistudenter, sier Skarpenes.

LES OGSÅ: Derfor takket vi ja til TV-serien

Skal evaluere

Skarpenes forklarer at de fagansatte har lagt ned et stort arbeid for å utvikle digitale læringsressurser, og at de har fått til en god del.

- Det utvikles stadig flere digitale læringsopplegg som deles i organisasjonen. Men det er ikke alle læringsutbyttebeskrivelser som kan oppnås ved hjelp av digital undervisning. Noen aktiviteter er utsatt, noen gjennomføres i mindre kohorter med særlige smitteverntiltak. Det vil alltid være rom for forbedringer, og vi evaluerer i disse dager hvordan Politihøgskolen har håndtert pandemien så langt. I denne evalueringen blir både studenter og ansattes stemmer hørt, sier hun.

LES OGSÅ: Debatten rundt TV2-serie: Når ble «likes» viktigere enn tillit, omdømme og respekt?

Powered by Labrador CMS