POLITISINNET

Negativ medieomtale

Som ansatte i politiet er vi ofte involvert i saker med stor mediedekning. Dette kan igjen føre til at enkeltpersoner i politiet får medienes søkelys rettet direkte mot seg. Det kan oppleves som svært vanskelig for den det gjelder.

Publisert

Det er ikke gjort så mye forskning på dette feltet, men psykologen Fanny Duckert har gjort et grundig arbeid med å undersøke hvilke faktorer som spiller inn når ulike personer får ulike reaksjoner som et resultat av det å bli utsatt for negativ medieomtale.

Forskning viser at et stort trykk fra media rettet mot seg, kan føre til at den som opplever det kan overveldes av maktesløshet, stress og negative emosjoner. Dersom medieoppslagene innebærer negativ omtale av personlige egenskaper eller verdier, hvis den det gjelder opplever at han eller hun har begrensede muligheter til å påvirke det som sies eller skrives, og dersom omfanget av medieomtalen blir stort, er det ekstra stor fare for at belastningen kan bli helsefarlig.

Tre strategier

Det er flere måter å forholde seg til utfordrende situasjoner på, som et ledd i det å håndtere det man står oppe i på en så god måte som mulig.

Kontakt psykologen

Har du en problemstilling du ønsker å få tatt opp i denne spalten? Send en e-post til henrik.ramstad@onlinepsykologene.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Mestringsstrategien som innebærer å søke å endre ytre forhold ved den vanskelige situasjonen man står i, kalles problemfokusert mestringsstrategi. Denne måten å forholde seg til stressende situasjoner på, skiller seg fra emosjonsfokuserte mestringsstrategier, som fokuserer på egne reaksjoner og hvordan man skal forholde seg til dem uten at følelsene tar overhånd.

En siste mulig fremgangsmåte har fokus på at man over tid får en ny holdning til situasjonen gjennom bearbeiding av hendelsene, slik at man får en ny forståelse for og oversikt over situasjonen. Dette kalles meningsfokusert mestringsstrategi.

Nyere forskning favoriserer det å ta i bruk flere av disse strategiene på samme tid, ved bruk av fleksibilitet opp mot de ulike og skiftende utfordringene man møter på i en og samme situasjon. Enkelte ganger kan man være temmelig avskåret fra muligheten til å kontrollere eller påvirke det man står ovenfor. Utfordringen ligger i å innse dette, og heller forsøke å forstå og håndtere egne reaksjoner og følelser.

Nyttige momenter

Her tenker jeg det er viktig å være åpen med sine nærmeste om hva man kjenner på, slik at man har en mulighet til å få bearbeidet sin indre og tidvis vanskelige prosess sammen med noen man har tillit til. Dersom man for eksempel tillater seg å akseptere at et slikt press fra media går inn på seg rent personlig, kan man også være tidligere ute med å ta grep for å minimere den følelsesmessige belastningen. Her vil det naturligvis være ganske individuelt med tanke på hva som vil kunne gjøre en godt og minimere det emosjonelle indre trykket mot det ytre presset man opplever.

Her er noen momenter det kan være bra å huske på dersom man står i en krevende sak med bred medieomtale:

• Ha fokus på forebygging. Prøv å ta noen grep som du vet vil kunne fungere for deg for å forberede deg mentalt på det som er i ferd med å bygge seg opp i media.

• Husk at det går over.

• Ikke vær alene om det. Snakk med familie eller nærmeste leder og kolleger.

• Skaff deg oversikt over saken, slik at du ikke blir overrumplet av plutselige, nye oppslag.

• Snakk alltid sant, og prøv å ikke begi deg ut på lange utgreiinger.

• Aldri si «Ingen kommentar».

Dette er et tema som jeg mener er veldig viktig for politifolk å få et nærmere innblikk i, med tanke på forebygging av psykiske belastninger som følge av negativ medieomtale.

Les flere innlegg i spalten Politisinnet her.

Powered by Labrador CMS