Verdens nordligste politipatrulje

På 79 grader nord har Sysselmannens feltinspektører utgjortverdens nordligste politipatrulje. Alt fra ekteskapstilbud til spennende møte med isbjørn er endel av risikoen.

Publisert Sist oppdatert

Konstrastene er enorme - på mange områder. I det eneøyeblikket rusler feltinspektørene alene på stranden i den polare villmarken.Noen minutter senere kan store cruiseskip legge til for anker ute iMagdalenefjorden, og landsette nær tusen passasjerer i løpet av kort tid. Denøde fjorden omgitt av imponerende isbreer og høyreiste fjell øverst i detnordvestlige hjørnet av Svalbard blir plutselig sted for utegrilling,fotografering og blå drinker med isbreis som småsmeller i glasset. Et eksotiskog spennende reisemål for så mange som mellom 15-20 tusen turister er årlig.

Verdens nordligste politipatrulje er på samme tid plassertbåde øde og sentralt. Geografisk øde, sentralt på grunn av turisttrafikken. Densårbare polare naturen trenger et ekstra vern. Stortinget har bestemt at Svalbardskal ha den mest uberørte villmarken i verden - et ambisiøst mål. Det gjør aten viktig del av Sysselmannens tilstedeværelse på øygruppen handler om å skapetroverdighet for at norske myndigheter både følger med og er til hjelp når noeskjer.

Mange ingredienser

For at noe skjer, viser Svalbards dramatiske historie.Skipshavari i isen, grunnstøtinger, isbjørnangrep, breulykker og flystyrt ernoen av ingrediensene. I en natur preget av den polare naturens voldsommeskjønnhet og ubønnhørlighet. Små feil blir lett skjebnesvangre på sistelandkjenning mot Nordpolen.

Dette er kulissene som lokker, og ikke skremmer de som søkerseg til politiet mest eksotiske sommerjobb.

- Vi legger vekt på å få tak i folk som er allsidige ogselvstendige, og som kan ta vare på seg selv under krevende forhold, særlig imøte med sjø og natur, sier Sysselmannsoverbetjent Erik Nygaard.

Han mangler ikke søkere. Ved siste utlysing var det 22 medpolitibakgrunn og 67 med miljøfaglig bakgrunn som søkte.

- Feltinspektørtjenesten er et viktig satsningsområde forSysselmannen. Vi legger ned mye ressurser i tjenesten som vi anser som enviktig del av den norske suverenitetshevdelsen på Svalbard, sier Nygaard.

Avskåret fra virkeligheten

I sommer var det politibetjent Atle Rokkan (39) fra Mo iRana og rådgiver Jørn Lindseth (44) fra Lardal kommune, to av seks som fikk denettertraktede jobben. Rokkan jobber til daglig med etterforskning, medspesialutdanning innen miljøsaker toppet med høgskoleeksamen innen natur ogkulturminneoppsyn. Lindseth er ikke politiutdannet, og skal ha mest fokusrettet mot observasjon og telling av dyrelivet i området.

Og Rokkan er storfornøyd der Politiforum møter han om bordi«Nordsyssel», skipet som Sysselmannen leier. Akkurat plukket opp fra strandaetter åtte uker i felten. Som seg hør og bør etter et lengre feltopphold haransiktet blitt prydet med en skjeggvekst som tar opp konkurransen med mang enfangstmann.

- Vi har hatt en lang opplevelsesrekke som handler om natur,lagarbeid og om å være borte fra det vanlige politiarbeidet. Sommeren har værtflott og opplevelsesrik, og har gått fort. Nå blir det rart å komme tilbake isivilisasjonen, jeg har jo glemt mitt eget mobiltelefonnummer, pin-koder ogalle passord og brukernavn. I tillegg har vi vært avskåret fra nyhetsbilde,sier Rokkan og smiler.

Han er storfornøyd

Feltlaget er bygd opp av en med politimyndighet og en mednaturfaglig kompetanse, og skal håndtere tverrfaglige oppgaver i fellesskap.Mannfolkene kjente ikke hverandre fra før, og har levd tett på hverandre ihytter og gamle fangstasjoner ikke større enn 10 kvadratmeter. For å unngå diskusjoner om middagslaging ogmeny på tom mage om ettermiddagen, var de enige om å ha skikkelig middag hverdag, og menyen var bestemt allerede på morgenen.

Sallyhamn

Navnbruken på Svalbard gir inntrykk av mange forskjelligenasjoner, personer og aktiviteter. Med base i Magdalenefjorden og Sallyhamn,skjønner vi at kvinnene også har vært tilstede, og satt sitt preg på tidligetilværelser. Navn som Smeerenburg(Spekkbyen) forteller om nederlendernes jakt på hvalspekk. Mens gravneset medsine 130 graver forteller sin tause historie om dramatiske skjebner for noen avde som søkte lykken. Sykdommer som skjørbuk og farlig arbeid under hvalfangstenvar skumle følgesvenner.

Med plastbåten «Fjordtor» på 17 fot, 600 kilo, og med 140hestekrefter i hekken, patruljerte Rokkan og Lindseth sagnomsuste steder somVirgohamna (Stedet der Salomon August Andrée forsøkte å nå nordpolen fra i 1896med luftballong) Bjørnhamna, Norskeøyane, Danskeøya og Amsterdamøya. I nord blede stanset av drivisen. Å fortøye båten krevde et eget håndlag. Det var ingenbrygger de kunne fortøye til, så de dyttet båten ut fra stranden, og rykket løsdreggen med tauet når båten kom passe langt utpå. Og deretter bandt de fasttauet på land. Når de skulle ut igjen, trakk de først inn dreggen, og båtenfulgte etter.

Radiokontakt

Feltpatruljen holdt daglig kontakt med Sysselmannskontoretpå «10-timen», der de kunne melde inn observasjoner og bli tildelt oppdrag.Radiodekningen var overraskende god, og det var i hovedsak BB-settet som dekjenner fra vanlig polititjeneste som ble brukt. Det var lagt inn andrefrekvenser enn det som er på fastlandet, og når kontakten var god, var detmulig å få inn vanlige telefoner inn på BB-settet. Og svarte ikke patruljen,skulle Sysselmannen regne med at noe galt var skjedd, og leteaksjoniverksettes.

Tilbud om giftermål

Ennå går historien om politimannen som hadde base iMagdalenefjorden. I full uniform entret han luksusskipet, og skulle gjennomgånødvendige tillatelser og sjekke avfallshåndtering. Det gikk ikke likere enn athele patruljen ble invitert til middag ved kapteinens bord, og gjestfrihetenendte med at politimannen fikk tilbud om giftermål med skipperens yndigedatter.

Rokkan og Lindseth benekter at de fikk slike tilbud i løpetav sommeren, men de opplevde kontrasten fra kjølig julisnøvær, klamoverlevingsdrakt ogfeltmessige forhold til overdådig lukus, blankpolertmessing, kulørte drinker og lette selskapskjoler utenfor ethvertpolitibudsjett.

Skudd i luften

Når de traff reisende i området, kontrollerte patruljen atde var registrert hos Sysselmannen, at turistene var i stand til å sikre segmot isbjørn, at de ikke forurenset. I tillegg foretok de telling av fugler,rein, isbjørn og hvalross. Alt fra menneskelig aktivitet fra før 1946 erautomatisk fredet og definert som kulturminner. Nederlenderen som fikkSysselmannen ombord i seilbåten i Tromsø sperret øynene opp da han fikk etforelegg på 30.000 kroner. Noen hadde rapportert inn at mannen hadde tatt medseg en hodeskalle fra en åpen fangsmannsgrav. Og Sysselmannen sporet båten tilTromsø, og hodeskallen ble funnet i lugaren. Mannen protesterte helt tilsysselmannsbetjenten spurte om det var vanlig i Nederland å ta med seghodeskaller fra graver der.

Det mest dramatiske i sommer var da en isbjørnvakt iMagdalenefjorden i beruset tilstand begynte å skyte vilt rundt seg i luften.Ordningen er slik at de forskjellige turistagentene spleiser på å holde et parpersoner i telt i området ved Magdalenefjorden for å hjelpe til med å væreisbjørnvakt når turistene ankommer.

- Fra min side var det ikke snakk om isolering og taktiskfremrykning. Jeg måtte bare gå bort til mannen og ta i fra han våpenet, og fåhan sendt tilbake til Longyearbyen, sier Rokkan flegmatisk. Utover rent oppsyn,plukket patruljen nærmere åtte kubikk søppel i fjæra. Mye er garnavfall frafiskeindustrien, men golfstrømmen sørger også for et stort antall strandsko ogmye annet plastsøppel. Og på veggen i hytta i Sallyhamn hang Rokkan opp eneksotisk djevelmaske i tre de fant flytende i fjæra.

Etter 945 nautiske mil i til dels urent farevant, er guttatilfreds med å ikke ha blitt medlem av den omfangsrike propellklubben hosSysselmannen. Bruk av GPS, sjøkart, ekkolodd og godt sjømannskap gjorde at deikke trengte å bytte propell, en yndet aktivitet for yrkesgruppen.

­- Jeg kan trygt anbefale andre kolleger å søke jobb somfeltinspektør. Dette har gitt mersmak, sier Atle Rokkan. Jørn Lindseth smilerlangt inne i skjegget, og nikker med.


Vil ha flere jenter

I forskningsbasen Ny-Ålesund plukket vi opp politibetjentDag Skruklien og naturvernkonsulent Live Solbrækken Danielsen. I den lillebosettingen preget av forskning fra nær 30 nasjonaliteter, har de håndhevetnorsk lov og vært Sysselmannens øyne og øre denne sommeren. Begge skryter avtjenesten. Skruklien kjører til daglig UP patrulje i Asker og Bærumpolitidistrikt.

- I sommer har jeg faktisk ikke skrevet ett forenkletforelegg, sier han. Oppmerksomheten har vært rettet mot helt andre områder. Derent politimessige gjøremålene har begrenset seg til tre anmeldelser for løsehunder, avlivning av reinsdyr, tap av et fotoapparat. Og de har håndtert tredødsfall - uten at noe mistenkelig var å rapportere.

Danielsenpå sin side oppfordrer flere politikvinner til å søke. De toforegående årene har Danielsen dannet feltpatrulje sammen med politikvinner, ogvil gjerne gjøre det igjen. Hun bedyrer dyrt og hellig at denne tjenesten ikkeer for mye macho til at jenter kan gjøre en utmerket jobb. Håndtering avskytevåpen, båt og påhengsmotor og tunge tak bør ikke skremme noen.

- Det gårhelt fint sier hun, etter tre sommere somfeltinspektør. Faktisk så oppleves rene jentepatjuljer som veldig tilfredsstillendei forhold til å føle mestring på områder som tradisjonelt har vært ivaretatt avmenn. Oppfordringen til neste år er klar, flere jenter må kjenne sinbesøkelsestid i forhold til denne utrolig spennende tjenesten, sier LiveDanielsen.

Fakta: Sysselmannens oppgaver

Regjeringens øverste myndighet.

Fylkesmannen for øygruppen

Håndhever norsk suverenitet i henhold til Svalbardtraktaten

Iverksette norsk Svalbardpolitikk

Skal ivareta Norges interesser og håndheveterritorialfarevann

Legge grunnlaget for opprettholdelse av norsk bosetting

Ansvar for trygghet og beredskap

Premissleverandør

Politiansvar i den russiske byen Barentsburg

Etterforske alle lovbrudd og arbeidsulykker

Miljø og kulturvern

Underlagt Justisdepartementets Polaravdeling, ikke POD.

4 avdelinger: politi, miljøvern, påtale, administrasjon