DEL 2: SØR-VEST POLITIDISTRIKT

Den opprivende striden i politimesterens egen korridor

I over tre år utspant det seg en stadig mer uforsonlig og opprivende strid i 4. etasje i den såkalte «høyblokka» i politihuset i Stavanger, bare få meter unna politimester Hans Viks kontor.

INTENS KONFLIKT: I denne korridoren i 4. etasje i politihuset i Stavanger var det intense konflikter i Stab for virksomhetsstyring i flere år. Få meter unna er politimesterens kontor.
Publisert Sist oppdatert

Sentralt i striden stod direktøren ved Stab for virksomhetsstyring (SVS), som ble ansatt av politimesteren. Hans jobb var å lede staben som skulle bistå politimesterens ledergruppe med å styre distriktet på en forsvarlig måte.

I stedet brøt det ut «borgerkrig» i staben, der direktøren skal ha skreket og ropt til ansatte som utfordret ham faglig. Han skal ifølge kilder også ha kommet med svært negative karakteristikker til medarbeidere han ikke var fornøyd med.

Budsjettsmell

Fredag 15. mars 2019 sender politimester Hans Vik ut en internmelding i Sør-Vest politidistrikt om at distriktet ligger an til et overforbruk på 87 millioner kroner, bare litt mer enn to måneder inn i det nye året. Politimesteren forsøker overfor sine ansatte å avdramatisere situasjonen. I meldingen understreker han at 87 millioner kroner ikke er mye i forhold til det samlede budsjettet på 1,1 milliarder kroner. Vik forsøker også å gi inntrykk av at merforbruket har vært planlagt i kjølvannet av det han kaller en dyr nærpolitireform.

«Rammer og retningslinjer la lista høyt, og ambisjonsnivået både i Politidirektoratet (POD), hos meg og hos dere var høyt», skriver politimesteren til sine ansatte.

«Normalt har vi hatt penger «til gode» ved årets slutt, og det ville jeg unngå i 2018. Formålet var å understøtte reformen - smøre maskineriet litt - for å gjøre det enklere for oss alle å komme over reformkneika», står det i internmeldingen.

POLITIFORUM GRANSKER SØR-VEST POLITIDISTRIKT

  • Politiforum har gjennom ett år kontaktet over 100 ansatte og tidligere ansatte i Sør-Vest politidistrikt for å kartlegge arbeidsmiljøet i politidistriktet og for å granske hvordan arbeidskonflikter og varslingssaker er blitt håndtert i tidsperioden 2016 og fram til i dag. Mange er dybdeintervjuet.
  • Politiforums kilder er i hovedsak i tre kategorier: De som ønsker fullt kildevern, de som ikke ønsker navnet sitt gjengitt, men som tillater Politiforum å gjengi så mange detaljer at kolleger i Sør-Vest vil skjønne hvem de er, samt helt åpne kilder.
  • Hendelsene Politiforum gjengir, er basert på intervjuer med både direkte og indirekte kilder. Det er ikke nødvendigvis personene som har opplevd de beskrevne hendelsene som er kilden. I slike tilfeller har Politiforum alltid flere kilder som grunnlag for våre gjengivelser.
  • Politiforum har i tillegg hatt tilgang til et omfattende skriftlig materiale, herunder møtedokumenter og -referater, interne og eksterne rapporter, e-postkorrespondanse, SMS-utvekslinger, chattelogger og lydopptak fra interne møter.
  • Flere av Politiforums kilder har sagt seg villige til å vitne dersom opplysninger i vår reportasje skulle bli gjenstand for rettslig behandling.

Men dette er i beste fall bare halve sannheten, ifølge kilder Politiforum har snakket med. Stab for virksomhetsstyring (SVS) som skal overvåke økonomien og gi politimesteren og resten av ledelsen løypemeldinger om den økonomiske situasjonen, har i snart to år vært preget av interne tumulter og stadig sterkere opprørsstemning.

– Vi ble ikke etterspurt av noen, vi ble ikke involvert og vi kunne, dersom vi ønsket det, nesten sittet og lest VG hele dagen, fem dager i uken. Etter hvert begynte vi å finne på egne arbeidsoppgaver for å ha noe å gjøre på. Direktøren styrte som han ønsket selv, og hørte ikke på råd og ville heller ikke ha noen råd, hevder en kilde som jobbet i SVS i denne perioden. 

Mye maktkamp

Etter sammenslåingen av Rogaland politidistrikt og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt til Sør-Vest politidistrikt fra 1. januar 2016, startet en intens periode med mye tautrekking og forhandlinger om framtidig organisering og posisjoner.

– Dette var en tid preget av rå maktkamp, sier en kilde som arbeidet i politidistriktet på denne tiden.

Da politimesteren i desember 2017 var ferdig med å ansette de siste lederne i den nye ledergruppen, kommer den daværende sjefen for Namsfogden i Stavanger inn i ledergruppen som ny direktør for SVS.

«Ledergruppa er sammensatt av faglig dyktige personer som er både fremtidsrettet og kunnskapsrike på sine felt. Jeg ser frem til samarbeidet», sier Hans Vik i en pressemelding.

Men innad er det hard strid. Det blir aldri helt enighet om hvordan den nye staben skal sammensettes, forteller flere kilder som jobbet i staben på denne tiden. Da den nye direktøren blir utfordret på faglige temaer, reagerer han ifølge kilder med sinne.

– Flere så også, og sa ifra, om at vi ikke styrte bra og at noe var skikkelig galt med budsjett og rapportering på budsjett. Det viste seg senere at vi gikk i skikkelig minus med nesten 90 millioner. Dette hadde ledelsen forsøkt å skjule, forteller en kilde.

Etter hvert kommer det to varsler med bekymringer knyttet til arbeidsmiljøet ved SVS. En HMS-leder fra Vest politidistrikt, som på oppdrag fra Sør-Vest undersøkte arbeidsmiljøet ved Stab for virksomhetsstyring, konkluderte i mars 2019 med at det forelå brudd både på arbeidsmiljøloven og politiets verdiplakat.

Denne undersøkelsen blir i ettertid forsøkt hemmeligholdt av Sør-Vest politidistrikt, som har avvist å gi Politiforum innsyn i dokumentet under henvisning til at dokumentet er å anse som «organinternt».

Det var toppledelsen som tenkte og vi skulle utføre. Direktørens jobb var å passe på at politimesteren skinte og at alt så fint ut på papiret vis a vis Politidirektoratet, selv om stanken lå som en eim rundt hele politihuset.

Tidligere ansatt ved Stab for virksomhetsstyring (SVS)

– Ledelsen var ikke interessert i at vi skulle være rådgivere på økonomi, strategi og virksomhetsstyring. Vi skulle kun gjøre som vi ble befalt og ikke komme med motargumenter, eller med spørsmål. Ingen var interessert i det og det ble oppfattet som brysomt. Det var toppledelsen som tenkte og vi skulle utføre. Direktørens jobb var å passe på at politimesteren skinte og at alt så fint ut på papiret vis a vis Politidirektoratet, selv om stanken lå som en eim rundt hele politihuset, hevder en kilde i ettertid.

Da POD mottar et varsel om det som skjer i politimesterens egen stab, blir varselet aldri fulgt ordentlig opp, hevder kilder overfor Politiforum.

– Varselet ble aldri realitetsbehandlet av POD. De gikk rett til gjenopprettende tiltak, sier en kilde og legger til: – De holdt varselet hemmelig så lenge de kunne.

Det avviser Politidirektoratet (POD).

– Dette varselet ble undersøkt av POD. POD så da at distriktet selv hadde gjennomført ulike undersøkelser og tiltak, og da ble det vurdert at rett oppfølging var at POD skulle bistå i arbeidsmiljøutfordringene ved at en intern organisasjonspsykolog skulle gi direkte støtte med gjenopprettende tiltak, sier seksjonsleder Frode Aarum i et skriftlig svar til Politiforum.

En organisasjonspsykolog som allerede jobbet med å coache medlemmer av ledelsen i Sør-Vest blir sendt til Stavanger for å bistå ledelsen med håndteringen. 

KONFRONTASJON: I dette møterommet på Statens Hus, noen hundre meter unna politihuset i Stavanger, gjennomførte en organisasjonspsykolog fra POD 7. oktober 2019 et møte som førte til at flere av deltakerne i etterkant ble sykemeldt.

Åpen konfrontasjon

Mandag 7. oktober 2019 kommer ansatte fra SVS i tur og orden til et møterom på Statens Hus i Stavanger, noen få hundre meter sør for politihuset. Temaet for møtet skal være konflikthåndtering; nærmere bestemt kjøreregler, rammer for samarbeid og veien videre i lys av den stadig mer betente og fastlåste arbeidskonflikten ved avdelingen.

Møtet er innkalt av PODs organisasjonspsykolog.

Flere av de ansatte hadde oppfattet at de skulle få møte psykologen alene «for å få fortelle sin versjon» om en sjef som kan bli rasende på ansatte som utfordrer ham.

Men når møtestart nærmer seg klokken 12, er det mye som tyder på at deltakerne ikke har fått hele sannheten. I møterommet, som i ettertid har fått navnet «Jæren», er stolene satt opp i en halvsirkel med en stol midt i rommet. Der sitter direktøren med en notatblokk og venter.

Planen er ikke dialog og samtale, men konfrontasjon. De ansatte må i tur og orden plassere seg foran sjefen sin og fortelle hva de egentlig føler for ham.

Reaksjonene fra de ansatte er sjokk og bestyrtelse. Minst en ansatt bryter sammen etter møtet. Andre er fortvilet. De fleste blir sykemeldt etter møtet.

– Det var et forferdelig møte. Det var et veldig konfronterende møte, sier en av de ansatte som var med.

Fire dager tidligere hadde det også vært et mislykket møte på hotellet Stavanger Scandic City. Alle varslerne forlot arrangementet midt på dagen, etter at direktøren hadde blitt invitert opp på scenen for å bli «intervjuet» av PODs organisasjonspsykolog.

Ifølge et varsel fra 5. november 2019 ble intervjuet gjennomført med innøvde spørsmål og svar, og der temaet var «hvordan drive god ledelse».

«De fem ansatte føler at dette blir så krevende at man ønsker å forlate samlingen. De føler seg ikke hørt, ikke involvert og ikke tatt på alvor», heter det i varselet.

Mistet besinnelsen

To mellomledere som begge ble rekruttert av direktøren, valgte å slutte etter kort tid i jobbene sine, etter henholdsvis 16 og 18 måneder. En av disse har valgt å la seg intervjue av Politiforum, men ønsker ikke å stå fram med fullt navn.

– Jeg husker jo spesielt godt situasjoner der sjefen mistet besinnelsen. Han skreik og ropte. Han kastet en kaffekopp i veggen. Han kunne bli veldig sint, sier kvinnen, som understreker at episoden med kaffekoppen var noe hun fikk fortalt av en nær kollega. Hun sier at direktøren i tillegg hadde en svært nedlatende måte å kommunisere på.

– «Nå må du jo klare å forstå dette…», sa han. Han brukte hersketeknikker, kan du vel si.

Hun forteller at det ble enda mer ubehagelig da hun utfordret sjefen sin faglig.

GJENTATTE VARSLER: I et nytt varsel ble det 5. november 2019 slått alarm om nye brudd på arbeidsmiljøloven ved Stab for virksomhetssyring (SVS), som skal bistå politimesteren i Sør-Vest med å ivareta en forsvarlig drift av politidistriktet.

– Hvis det var ting jeg konfronterte ham med eller han ikke var fornøyd med meg, fikk jeg høre at jeg jo måtte være klar over at når han ansatte meg hadde de veldig få å velge i. Underforstått, jeg valgte bare deg fordi jeg ikke hadde noen bedre jeg kunne ansette. Hadde han hatt det, ville de selvsagt ha valgt en annen. Det fikk jeg høre ganske mange ganger, sier den tidligere politiansatte kvinnen til Politiforum, og føyer til:

– Han sa også at han egentlig hadde gjort en feil ved å ikke lyse ut stillingen på nytt.

– Underforstått, du var egentlig ikke god nok til denne jobben?

– Nei, jeg var tydeligvis ikke det. Det fikk jeg høre ganske mange ganger. Og den satt jo.

– Hvordan følte du deg da du fikk disse tilbakemeldingene?

– Ja, da vil vel alle føle seg ganske små, tenker jeg. Du tenker jo at her hører jeg ikke til. Jeg har aldri noensinne eller senere opplevd noe sånt på jobb. Jeg lurte jo på om det var sånn som dette å jobbe i politiet.

Til slutt sa hun opp stillingen sin, litt mer enn ett år etter at hun begynte. Hun sier til Politiforum at hun hadde valget mellom det eller å bli syk. Politimesteren og visepolitimesteren forsøkte likevel å overtale henne til å fortsette.

– Jeg fortalte til politimesteren og visepolitimesteren om hvordan jeg hadde det på jobb. De lovet at ting skulle bli bedre. Men det ble jo ikke fulgt opp. De mente jo ikke alvor. De bare jattet med. Det virket som om de regnet med at det skulle gå over.

Drømmen ble knust

Kilden sier til Politiforum at jobben hennes i politiet egentlig var drømmejobben hennes.

– Det er utrolig synd at arbeidsmiljøet var så dårlig og skulle ødelegge. Jeg var veldig lei meg da jeg sa opp.

– Det var en drøm som ble knust?

– Det var litt det. Jeg har jo tenkt det mange ganger, at jeg aldri kommer til å søke meg tilbake, sier hun.

Våren 2020 kommer det et nytt varsel om arbeidsforholdene ved SVS, denne gang anonymt, og rettet mot politimesterens håndtering av varslinger ved SVS.

Da jeg sluttet følte jeg at jeg gikk ut av et voldelig forhold og klarte å puste igjen.

Tidligere ansatt ved Stab for virksomhetsstyring (SVS)

– Dette varselet blir vi orientert om av POD på et fellesmøte. Vi blir overrasket. Dette er litt strategien til politimesteren. Overraskelsestaktikk og vi fikk ikke summa oss. Plutselig ble det på en måte besluttet at dette varselet skulle behandles av politimester og gå inn i det generelle arbeidet med å jobbe med arbeidsmiljø. Årets medarbeiderundersøkelse var nemlig kritisk og ifølge hovedverneombudet scoret vi dårligst av alle, husker en annen kilde og legger til:

– Arbeidet her fislet bort. Etter hvert sluttet flere og flere av de opprinnelige varslerne og det var ingen igjen av oss.

Hun opplevde det som en stor lettelse å gå ut dørene på politihuset den aller siste dagen.

– Da jeg sluttet følte jeg at jeg gikk ut av et voldelig forhold og klarte å puste igjen.

VIL IKKE SVARE: Politimester Hans Vik vil ikke svare på spørsmål om hvor mye han fikk med seg av den opprivende konflikten som utspilte seg gjennom flere år i den samme korridoren der han selv jobber.

– Høres leit ut

Politimester Hans Vik sier han opplever det som trist å høre at tidligere ansatte opplevde det å jobbe i politihuset i Stavanger som å være i et voldelig hjem.

– Det høres jo leit ut. Det er første gangen jeg hører en slik påstand. Når det gjelder akkurat den saken der, er det en sak som jeg ikke ønsker å kommentere noe mer på nå, svarer Vik.

– Men de satt jo i samme etasje som deg. Hvordan kunne dette foregå uten at du fanget det opp som politimester?

– Du går inn i detaljer i en sak som jeg hverken kan eller vil svare på nå, svarer Vik.

Andre kilder hevder hardnakket at politimesteren visste meget vel hva som foregikk på nabokontorene i korridoren der han selv sitter.

– De var på politimesterens kontor mange ganger. Han har fått med seg alt, sier en kilde med en sentral stilling i politidistriktet, og med inngående kjennskap til det som skjedde ved Stab for virksomhetsstyring (SVS).

Kilder forteller at ansatte også forsøkte å få hjelp fra HMS-lederen i politidistriktet. Ansatte var gjentatte ganger inne på HMS-lederens kontor i samme gang for å betro seg om vanskelighetene. I stedet skal HMS-lederen ha rapportert direkte til sjefen deres om hva de hadde sagt, hevdes det overfor Politiforum.

På spørsmål om det var avtalt med kollegene at han skulle gjøre dette, svarer HMS-leder Thor Pundsnes slik:

– Spørsmålet gjelder en sak som er avsluttet og ligger langt tilbake i tid. Jeg ønsker derfor ikke å svare på dette.

Den tidligere direktøren ved SVS er kontaktet gjentatte ganger av Politiforum, og har fått tilsendt flere spørsmål per e-post.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i flere av dine beskrivelser, utover det ønsker jeg ikke å gi noen kommentarer til dine spørsmål, svarer han til Politiforum.

Les del 3: MAKTKAMP OG FORSKJELLSBEHANDLING

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS