Krever politisivile og ledere inn i lokale styrer

Sivile medlemmer i PF må kjenne sin besøkelsestid.

Publisert Sist oppdatert

– Nå er det på tide at lokallagene i Politiets Fellesforbund følger oppfordringen fra PF sentralt. Det er tre år siden Landsmøtet i PF som en prøveordning vedtok at både sivil- og lederutvalg skulle være representert i forbundsstyret, sier Gry Mossikhuset.

Hun påpeker at det er kun positive erfaringer fra de lokallagene som har inkludert sivile og ledere i lokallagsstyrene.

– Lokale styrer får en bredere kompetanse som gir en bedre forståelse for hva PF medlem­mene er opptatt av. Politiets Fellesforbund skal være en forening for alle ansatte i politiet. Da må lokallagene gi de sivile og leder­medlemmene tilgang til makten som ligger i det å være i det lokale styret, sier en utålmodig Mossikhuset.

Hun er samtidig åpen på at sivile medlemmer i PF må kjenne sin besøkelsestid, og si ja til å ta utfordringer med å sitte i styre og utvalg når de blir spurt.

Medansvar på alvor

– Det er også viktig å mobilisere mange sivile medlemmer til å møte på årsmøte, og velge inn sivile medlemmer i råd og utvalg for å sikre at siviles rettigheter og muligheter blir ivaretatt. Det handler om og aktivt jobbe frem engasjerte medlemmer som kandidater til lokale styrer. Vi i PF er den organisasjonen som har mest innflytelse i politidistriktene. Vi tar medansvar på alvor og er på plass i alle viktige posisjoner som ansettelsesråd, ved forhandlings­bordet under lønns­forhandlingene og i arbeids­grupper og utvalg og er med og påvirker h­vordan politidistriktene organiseres og drives. Dette er spennende og utviklende arbeid, sier Mossikhuset engasjert.

3000 sivile

Mossikhuset forteller at hun gjerne bistår lokallag hvis de trenger hjelp til å endre lokallags­vedtektene for å vedtektsbestemme at sivile og ledere skal ha fast representasjon i de lokale styrene.

– Husk at det i Politiets Fellesforbund er i underkant av 3000 politisivile. Nå er det på tide at dette reflekteres på alle styrenivå i organi­sasjonen, sier Mossikhuset.

Landsmøte sist høst vedtok at prøve­ordningen med leder av sivilutvalg og leder av Norske politiledere skal være faste representanter i forbundsstyret.