Justis- departementet avviser detaljstyring

Statssekretær i justisdepartementet, Pål Martin Sand er forundret over Høyres uttalelser om at justisdepartementet driver detaljstyring av norsk politi.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har utdannet rekordmange polititjenestemenn og satt av friske midler til å ansette disse. Dette er nye midler spesielt til ansettelse av nyutdannede, og det er de to viktigste grepene vi har gjort for å bedre politimannskapet, sier han til Politiforum.

Dermed er han rykende uenig med Oslo Høyres Heidi Nordby Lunde, som til Politiforum i går uttalte at regjeringen driver meningsløs prioritering og detaljstyring av politiet. Hun kristiserte justisdepartementet for å øremerke midler til ansettelse av nyutdannede spesielt i Oslo politidistrikt.

- Dette er et viktig grep fra regjeringens side, som sikrer at det blir flere politifolk, sier Sand.

- Erfaringsmessig er 95 prosent av de nyutdannede i politiet i jobb et år etter endt utdannelse, og ut ifra tall jeg har fra Politidirektoratet er 81 prosent av de nyutdannede fra årets kull ansatt i politiet i dag.

- Men hvorfor må midlene øremerkes nyutdannede på budsjettet?

- Dette gjør vi for å sikre at nyutdannede får jobb. Grunnen til at vi utdanner og har doblet antallet politistudenter er jo at disse skal komme ut i jobb slik at vi får mer politi.

Ikke detaljstyring

Øremerkingen av midler til ansettelser av nyutdannede er ikke detaljstyring slik Høyre uttalte på Politiforum.no i går, mener Sand:

- Jeg vil ikke se dette som detaljstyring slik Nordby Lunde uttaler, jeg er faktisk overasket over at hun betegner det slik.

- Men midlene er jo øremerket spesifiserte ansettelser, bør ikke politiet være de som best vet hvordan de utnytter ressursene?

- Oslo politidistrikt har et budsjett på to milliarder kroner. Midlene som er øremerket ansettelse av nyutdannede er friske midler som de har fått i tillegg til dette.

Dermed mener Sand at Oslo politidistrikt bør ha midler nok til å dekke ansettelse også for de med litt mer erfaring enn de helt nyutdannede.

- Hvordan de legger opp kabalen må politidistriktene selv bestemme, de har to milliarder til disposisjon og må gjøre som de finner mest hensiktsmessig. I tillegg har de friske midler til å ansette mange av de nyutdannede.

- Det er jo ikke sånn at vi har satt av nye, friske midler til ansettelser for å kaste ut andre.

- Så du mener Nordby Lunde er på villspor når hun kaller dette detaljstyring?

- Jeg er litt forundret over de uttalelsene. Ut fra det hun sier vil hun jo gå bort fra å sikre friske midler til ansettelser av nyutdannede som igjen sikrer bedre politiberedskap.

PF burde være enig

- Politiets Fellesforbund (PF) har jo vært veldig på hugget for å sikre nyutdannede jobb, og jeg ville blitt urolig over disse uttalelsene, mener Sand.

Han fastholder at han mener dette ikke er detaljstyring, men er et vesentlig grep fra justisdepartementets side, for å sikre bedre politiberedskap.

- Men ser du at det kan være sløsing med ressurser og tidsbruk når politidistriktet må lære opp nye, fremfor å kunne ansette folk som allerede har erfaring i enkelte aktuelle stillinger?

- Jeg tror de fleste ser det som en stor ressurs å få ansatt engasjerte, nyutdannede politifolk. Men vi har altså ikke fjernet noen lønnsmidler for å få ansatt de nye. Det er bevilget friske midler til dette. Det er derfor fullt mulig å både ansette nye og beholde erfarne ansatte. Det er imidlertid politidistriktet som er best til å vurdere hvordan denne kabalen skal legges opp.