BILPARKEN: Sivile biler i Nordre Buskerud som står i faresonen for å få utrykningsforbud. I bakgrunnen står en uniformert V70 som allerede har fått det.
BILPARKEN: Sivile biler i Nordre Buskerud som står i faresonen for å få utrykningsforbud. I bakgrunnen står en uniformert V70 som allerede har fått det.

Flere til fots i gatene - men ingen bak rattet

– Det er opp til politidistriktet å prioritere, sier statssekretær. De fleste andre sier det er prioriteringer fra sentralt hold som er grunnen til dårlig standard på bilparken i Nordre Buskerud.

Publisert Sist oppdatert

Det er et stort ønske fra alle hold om flere politifolk i gatene. Og en detaljstyrt økonomisk politikk kan nettopp føre til dette. Flere til fots i gatene, men ingen bak rattet på politibilen.

På fredag skrev Politiforum om den kritiske bilsituasjonen i Nordre Buskerud politidistrikt. Om situasjonen i Nordre Buskerud sier statssekretær Jøran Kallmyr (FrP) til Aftenposten:

– Dette er det opp til politidistriktene å prioritere, noen har prioritert bilparken, andre har prioritert annerledes. Denne regjeringen har prioritert å skaffe nye politistillinger, og har fått 700 nye stillinger siden den tiltrådte.

– Vi har sørget for at alle distrikter har fått en pansret bil, men det er riktig at vi ikke har hatt øremerkede midler til bilparken. Politidistriktenes er imidlertid styrket med mange millioner kroner, og da er det opp til hvert enkelt distrikt om de vil prioritere bilparken eller annet utstyr, sier Kallmyr til Aftenposten.

En slik oppfattelse av enkel og grei prioritering ser ikke ut til å være slik andre deler av Politinorge oppfatter situasjonen.

Ikke konflikt innad i distriktet

Lokallagsleder Ole Haraldseth i Nordre Buskerud PF ser ikke helt argumentet om at det er så mye penger å prioritere til det ene eller det andre. Han forstår politidistriktsøkonomien som stram over hele linja:

Lokallagsleder Ole Haraldseth
Lokallagsleder Ole Haraldseth

– Ledelsen i politidistriktet har virkelig spilt på lag med oss og prøvd å finne løsninger når det gjelder bilsituasjonen – dette er ikke en konflikt mellom oss og ledelsen om hva pengene skal brukes til, sier Haraldseth.

Slik forstår konstituert politimester Kjell Magne Tvenge også situasjonen:

– Vi har hatt en god dialog med fagforeningen og bilansvarlig for å finne løsninger, men vi har en gammel bilpark som trenger å bli fornyet, sier Tvenge.

Mesteparten av bilparken til Nordre Buskerud er rundt ti år gammel, og med en kilometerstand og standard som ikke er i henhold, sammenlignet med en «bra» politibil. Og i Nordre Buskerud er det i år kjøpt inn to nye uniformerte politibiler:

Kilometermåleren på en Volvo V70 2006-modell som nå har fått utrykningsforbud: 408 000 km.
Kilometermåleren på en Volvo V70 2006-modell som nå har fått utrykningsforbud: 408 000 km.

– Så det er ikke det at vi ikke har kjøpt biler – vi greier bare ikke å holde takten med bilene som må skiftes ut, sier Tvenge.

Les også: Det blir nesten som å kjøre en to-ledda buss

– Ekstra komplisert har det vært med hyppige verkstedsbesøk i det siste, da vi ikke har noe særlig med biler som kan settes inn i stedet, sier Tvenge.

Derfor er det nå forsøkt å få til kortsiktige innlån.

– Beredskapen vil bli ivaretatt i sommer – den har vi kontroll på – men det er klart det er krevende å hele tiden måtte omdisponere biler for hele tiden ha biler der vi trenger dem, sier Tvenge.

Etter sommeren sier han at distriktet blir nødt til å sette seg ned og se hvordan problemet kan løses på mer permanent basis.

Pengene må komme fra sentrale hold

Lokallagsleder Haraldseth sier at enten er det «tidenes politibudsjett» som er for lite, eller så er det en propp i POD der for mye av pengene stopper opp:

– Hvis det er slik at alle midlene som blir tatt inn hos POD, i stedet for å gå ut til distriktene er nødvendig, ja da forutsetter det at politikerne øker politibudsjettet. For det er for lite penger som ender opp hos oss.

Han understreker at det er snakk om muligheten til å tjene samfunnet på riktig vis som ligger til grunn for frustrasjonen over bilparken:

– I bunn og grunn ligger behovet for et politi som er rustet og utstyrt til å løse og ivareta samfunnets trygghet og behov. Slik det er nå, og det er ikke bare i mitt distrikt, er det langt fra optimalt, sier Haraldseth.

515 millioner mindre

I årets politibudsjett ble landets 27 politidistrikter tildelt over ti milliarder kroner. Det er nesten en dobling fra 2003-budsjettet, hvor distriktene endte opp med drøyt 5,4 milliarder kroner.

DSC205914.jpg
DSC205914.jpg

Med unntak av Oslo politidistrikt har resten av landets distrikter mistet 515 millioner kroner de kan disponere fritt over fra 2003 til 2005, tross en økning av budsjettene I same periode på 3,5 milliarder kroner.

SE GRAFIKK OVER HVOR POLITIBUDSJETTET FORSVINNER

Klikk på grafikken for større bilde.

– Vi skjønner at det er mindre penger til drift, slik man har definert det nå. Vi skjønner at det oppleves som stramt der ute, men regnestykket (til Politiforum, jou.anm) er ikke optimalt. Det blir en overforenkling, mener politidirektøren.

– Den litt større forklaringen er at vi nå bruker litt mer av de pengene man hadde lokalt tidligere, på en smartere og bedre måte gjennom sentrale prosjekter. De pengene vi holder tilbake brukes på sentrale prosjekter som ledes herfra, men hvor alt har sitt nedslag ute i distriktene, sier Humlegård.

Det er tidligere blitt presentert ni store politiprosjekter som trenger midler for å utvikles. Ett av disse var Merverdiprogrammet, systemet som skulle gjøre IT-hverdagen så mye lettere. Det ble nylig stanset på grunn av frykten for for store kostnader.

Anders20Anundsen.jpg
Anders20Anundsen.jpg

Flere politifolk er pri

Til Dagbladet sier beredsksapsminister Anders Anundsen dette om den generelle økonomiske situasjonen:

– Norsk politi har aldri fått mer penger enn nå, og store deler av satsingen er øremerket økt bemanning. Det er riktig at flere politidistrikt nå har et mindre fritt økonomisk handlingsrom, bekrefter Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Overfor Dagbladet begrunner han dette med det politiske kravet om å ansette flere politifolk, «minst tilsvarende det antall politistudenter som går ut av Politihøgskolen (sic.) hvert år», I tillegg til at POD har overtatt «noen oppgaver fra distriktene, herunder penger til IKT».

Leserinnlegg: – For noe forbannet tull!

– Før kunne politidistriktene få penger til stillinger de ikke besatte, men nå er det gjort om. Det betyr mindre handlingsrom for politimesterne til å prioritere andre ting enn bemanningsøkning og det kan oppleves strammere enn før, men gir flere folk i tjeneste, sier Anundsen.

– Vi har lojalt fulgt opp bemanningspolitikken fra sentralt hold, men driftsbudsjettet er trangt og vi har færre frie disponible midler nå enn før – noe som blir synlig i bilparken, sier den konstituerte politimesteren i Nordre Buskerud.