Denne bilen var i drift ved Flå lensmannskontor ut 2012. Bilparken er for mange ansatte et håndfast tegn på økonomisituasjonen i distriktene.
Denne bilen var i drift ved Flå lensmannskontor ut 2012. Bilparken er for mange ansatte et håndfast tegn på økonomisituasjonen i distriktene.

Derfor har politidistriktene dårlig råd

Lurer du på hvorfor politiet klager over dårlig råd, mens politikerne sier det motsatte? Her er forklaringen.

Publisert Sist oppdatert

anundfaremo.jpg
anundfaremo.jpg

1. Slår seg på brystet

Siden 2003 har budsjettet til politidistriktene økt med nesten 5,6 milliarder kroner. Justispolitikere fra ulike partier liker å slå seg på brystet og skryte av denne økningen, som i kroner og øre er nesten en dobling.

Penger.jpg
Penger.jpg

2. Lønn og priser øker

uttransport2.jpg
uttransport2.jpg

Det politikerne unnlater å fortelle om, er at over 3,1 milliarder av disse kronene er satt av til å dekke lønns- og prisveksten i perioden. Slik forsvinner over halvparten av budsjettøkningen.

IMG 0837.jpg
IMG 0837.jpg

3. Øremerker pengene

Politikerne forteller heller ikke at de i samme periode har bestemt hva over 3 milliarder av politidistriktenes budsjettøkning skal brukes til. Øremerkede midler til for eksempel barnehus, uttransporteringer og nye politistillinger, kan ikke brukes til andre ting. Politiet har også store etterslep som krever øremerking, som for eksempel IKT-etterslepet. Slik forsvinner resten av budsjettøkningen - og mere til.

DSC8962.jpg
DSC8962.jpg

4. Distriktene ender opp med mindre...

Mens politikerne gir inntrykk av at politidistriktene har fått 5,6 milliarder kroner mer å bruke på drift og nødvendige investeringer fra 2003 til 2016, så er realiteten at distriktene har fått 630 millioner kroner mindre til dette i denne perioden.

5. ...og må kutte i stillinger og utstyr

Resultatet er at politidistriktene må spare penger. Det gjør de ved å utsette innkjøp av nødvendig utstyr og kjøretøyer, eller holde stillinger ledige så lenge som mulig for å spare lønnsutgifter. Derfor går mange nyutdannede politistudenter på NAV, og derfor forfaller mange politibiler.

Vil du vite mer om politibudsjettet?

Politiforum har satt fokus på politibudsjettet i en rekke artikler de siste årene. De kan du lese her:

Slik ble ostehøvelen politisjefenes viktigste våpen (juni 2016)
POD: - Resultatene er viktigst (juni 2016)
Anundsen: - Ikke tvil om at ressurssituasjonen er anstrengt (juni 2016)
Trolig kutt i distriktenes driftsbudsjetter i år også (februar 2016)

821 millioner kroner ekstra - dette skal økningen i statsbudsjettet gå til (oktober 2015)

Slik er politiets milliardfelle (oktober 2015)

De er politiets budsjettapere (mars 2015)

Han øremerker flest politikroner (mars 2015)

Politidistriktene strupes (mars 2014)