Øystein Mælands vanskelige arv

Med utgangspunkt i 22. juli-kommisjonens rapport, kan det fastslås at politidirektør Øystein Mæland arvet et formidabelt problem etter sin forgjenger.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten kritiserer i klare ordelag politiets øverste ledelse for svak ledelse og en rekke mangler etter katastrofen i fjor. Mye av grunnlaget for dette ble lagt under hans forgjenger. Mangelen på læringskultur og en helt spesiell rekrutteringsmåte har formet den øverste ledelsen i Politiet.

Mæland ga ikke gitt seg selv mulighet til å lede Politidirektoratet før nå på forsommeren. Mye ventet på at han skulle komme tilbake fra permisjon. Rapporten fra 22. juli-kommisjonen gir politidirektøren nærmest en blankofullmakt til raskt å foreta en rekke endringer. Men han kan ikke gjøre jobben alene.

Han må se kritisk rundt seg, og finne ut hvem av sine nærmeste ledere som kan bidra til rask fornyelse og bedring. En sementering av det bestående er politiet ikke tjent med.

Kommisjonsrapporten kommer med svært sterk kritikk av politiets ledelse. Mæland var ikke en del av denne kritikken.

Ingen vet når neste kritiske situasjon oppstår.Det vil være utålelig for samfunnet, hvis det viser seg at kommisjonens anbefalinger til politiet ikke blir fulgt. Derfor må nå politidirektøren utvise handlekraftig ledelse, og han må få uforbeholden støtte på politisk nivå.

Ikke bare verbalt, men det må komme til uttrykk gjennom nødvendige rammer. Den altoverskyggende «spare seg til fant»-holdningen politiledelsen til nå har vært en eksponent for, må bort.

Skjer det noe, skal det mobiliseres tilstrekkelige ressurser med en gang. Slik som helsevesenet gjør. Punktum.

Statsminister Jens Stoltenberg fortjener honnør for at han fikk etablert 22. juli-kommisjonen med høyst profesjonelle aktører. Kommisjonsrapporten blir et svært viktig dokument for norsk samfunnssikkerhet og ikke minst utviklingen for å få et bedre politi.

Alexandra Bech Gjørv og hele 22. juli-kommisjonen takkes for at de på en utilslørt måte avdekket mange av de svakheter som har vært kjent internt i politiet. Helt utypisk for kulturen, beskrev kommisjonen kritikkverdige forhold innad i politiet. Slikt er uvant kost i en etat som ofte har følt seg forpliktet til å lage analyser og svar tilpasset politiske ønsker.

Planer er ikke så vanskelig å lage. Men det skal god ledelse til for å få de gjennomført. Vi ønsker ny politidirektør og politiet lykke til med sin til nå viktigste lederutfordring.

Siste:

Mæland trakk seg etter manglende uttrykt støtte fra justisministeren. Slik støtte er heller ikke uttrykt til tidligere politidirektør. Nå gjenstår å se om Ingelin Killengreen evner å utvise samme takt og fintfølelse som Mæland.

For grunnlaget for at Mæland trakk seg, ligger i meget stor grad hos forgjengeren.