Politiforum har fått bekreftet at lista med navnene på over 3000 politiansatte nå sirkulerer i kriminelle miljøer. Bildet er et illustrasjonsfoto.
Politiforum har fått bekreftet at lista med navnene på over 3000 politiansatte nå sirkulerer i kriminelle miljøer. Bildet er et illustrasjonsfoto.

NAVNELISTESAKEN

Kriminelle miljøer har fått tak i navnelista

Politiforum er kjent med at lista med navn på 3000 politiansatte nå verserer i kriminelle miljøer. Politidirektoratet bekrefter at de har iverksatt tiltak.

Publisert

Rett før jul i fjor, overprøvde Justis- og beredskapsdepartementet Politidirektoratets avslag på innsyn i en liste med navnet på 3000 politiansatte som hadde lønnstrekk for kontingent til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Utleveringen av navnelisten vakte stor oppsikt i politiet, og fikk blant annet tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til å karakterisere det som en skandale. Han fulgte opp med spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i Stortingets spørretime.

Gjennom statsrådens svar ble det kjent at to journalister og to ikke identifiserte personer eller organisasjoner sto bak innsynsbegjæringen.

Fikk lista tilsendt fra kriminelle

Politiansatte med god kontakt inn i det kriminelle miljøet har nå fått tilsendt hele eller deler av navnelisten fra sine kontakter.

Dermed er frykten for at uvedkommende skal ha fått tak i navnet på mange politiansatte blitt en realitet, når navnelista nå altså har funnet veien inn i den kriminelle underverdenen.

Politiforum er kjent med at enkelte politiansatte nå er livredde for egen og sin families sikkerhet.

− Dette kan få tragiske konsekvenser, sier en politiansatt til Politiforum i dag.

Sammensatt trusselbilde

Ingen av de politiansatte Politiforum har snakket med ønsker å stå frem, fordi de frykter negativ oppmerksomhet mot seg og sin familie.

De beskriver et sammensatt trusselbilde: Alt fra oppmerksomhet fra kriminelle med økonomiske interesser av å presse politifolk som driver etterforskning og etterretning, til psykisk syke mennesker som kan finne på å ville skade politiansatte.

I tillegg er det kjent at enkelte fremmede makter har etterretningsinteresse for både innsatsgrupper og sentrale politinavn.

Tidligere etterretningsleder Ola Kaldager, som før jobbet i Forsvarets etterretningsavdeling E14, har overfor Politiforum karakterisert navneutleveringen som «helt utrolig».

− I etterretningssammenheng ville det være helt fantastisk hvis man fikk tak i noe sånt som dette. Det er en slags glidende overgang mellom etterretning, politi og Politiets Sikkerhetstjeneste. Mesteparten av terrororganisasjoner driver med organisert kriminalitet, så politiet er ofte de første som er borti disse organisasjonene, sa Kaldager til Politiforum.

POD iverksetter tiltak

Politidirektoratet (POD) har jobbet tett på saken. Assisterende politidirektør Håkon Skulstad opplyser at POD nå har iverksatt skadebegrensende tiltak, både for å ivareta individene og etatens funksjoner.

- Hva er resultatet av risikovurderingen POD har gjort?

− Vi har gjennomgått resultatet av risikovurderingene, og noen tiltak er allerede iverksatt og flere er til vurdering, sier Skulstad.

Han sier det ikke er naturlig å gå nærmere inn på hvilke tiltak som er gjort.

- Har POD varslet de berørte ansatte som står på denne listen?

− De berørte skal være varslet, men om noen opplever at det ikke har skjedd, må de ta kontakt med nærmeste leder for mer informasjon.

- Har POD noe råd til sine eksponerte ansatte om hva de nå må gjøre?

− De 3000 som er navngitt på listen har blitt bedt om å ha en tett dialog med sine nærmeste ledere, og i samråd med ledelsen avgjøre hvilke lokale tiltak som kan være relevante, svarer Skulstad.

LES OGSÅ: Tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker: Kravene i all hovedsak oppfylt

Powered by Labrador CMS